دوشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

محمدحسيني، مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين:

پايانه مسافربري نسيم شمال قزوين توسعه مي‌يابد

علي محمدحسيني، مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت: پايانه مسافربري نسيم شمال واقع در بلوار ميرزا كوچك خان که در سال گذشته به بهره‌برداري رسيد، امسال توسعه مي‌يابد.

به گزارش روابط عمومي سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين؛ محمدحسيني افزود: مرحله دوم اين پروژه در سال جاري در راستاي توسعه اين پايانه در برنامه کاري اين مجموعه قرار گرفته است.

وي گفت: در سال جاري براي توسعه اين پايانه و ارائه امکانات بيشتر، 600ميليون تومان اعتبار اختصاص يافته است.

محمدحسيني بيان کرد: پايانه مسافربري نسيم شمال در پايان سال 95 مورد بهره‌برداري شهروندان قرار گرفت.    

وي با بيان اينکه سواري کرايههاي مجاز برون شهري مستقر در دور ميدان 22 بهمن به پايانه مسافربري نسيم شمال قزوين منتقل شدند، گفت: ماشين‌هاي برون شهري لاهيجان، رشت، گيلان و لوشان و همچنين سواري کرايه‌هاي مجاز برون شهري کوهين، محمودآباد، نظام‌آباد، ناصرآباد، حسين‌آباد، آق‌بابا و بشر در اين پايانه مستقر شدند.

محمدحسيني گفت: مهم‌ترين پروژه عمراني اين سازمان در سال گذشته پايان پروژه نيمه تمام پايانه نسيم شمال شهر قزوين بود که به تحقق رسيده است.

وي اظهار کرد: با احداث اين پايانه، تمام سفرهاي شمال کشور به اين پايانه انتقال يافته و بار ترافيکي درون شهري کاهش مي‌يابد.

اين مسوول توضيح داد: طبق برنامه‌ريزي صورت گرفته اين پروژه در زميني به مساحت 27هزار مترمربع احداث خواهد شد که تاکنون از سوي منطقه يک شهرداري قزوين 4هزار و 100مترمربع آن تملک شده است و بر اين اساس برنامه‌ريزي شد تا عمليات عمراني در 4 هزار و 100مترمربع اجرايي شود که براي اين ميزان مساحت در سال 94، 4ميليارد ريال اعتبار و در سال 95 براي ادامه پروژه 7ميليارد ريال اعتبار اختصاص پيدا کرد.

وي تصريح کرد: حفظ و نگه‌داري پايانه نسيم شمال به بخش خصوصي واگذار  شده است تا علاوه بر کاهش هزينه‌ها، درآمدي حاصل اين سازمان براي توسعه اين مجموعه شود و سازمان پايانه‌ها با واگذاري اين مجموعه به بخش خصوصي نظارت کامل به اين پايانه دارد.

پايان پيام

  

تصاویر مرتبط