جمعه ۱۳۹۶/۰۱/۲۵

فرزانه نظري پور معاون شهرسازي شهردار قزوين خبر داد؛

برگزاري 14 جلسه کميسيون طرح تفصيلي و 63 جلسه کميته فني و کميسيون طرح تفصيلي ماده پنج در سال گذشته

فرزانه نظري پورِ، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: در سال گذشته تاکنون 14 جلسه کميسيون طرح تفصيلي و 63 جلسه کميته فني و کميسيون طرح تفصيلي ماده پنج برگزار شده است.

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ نظري پورِافزود: از سوي حوزه مديريت طرح هاي تفصيلي و اجرايي اين معاونت از ابتداي سال 1395 تا کنون 14 جلسه  کميسيون  طرح تفصيلي و63 جلسه کميته فني در اداره کل راه وشهرسازي استان قزوين تشکيل شده است.

وي ادامه داد: اين جلسات  در راستاي پاسخ گويي به نياز شهروندان قزويني، ارتقاء سيما و منظر شهري .،کمک به جذب سرمايه و کمک به ارتقاء ساخت و ساز در شهر قزوين تشکيل شده است

وي افزود: اين جلسات کارشناسي با حضور نمايندگان شهرداري، اداره کل راه و شهرسازي، نظام مهندسي، جهاد کشاورزي، ميراث فرهنگي و صنايع دستي وگردشگري و استانداري تشکيل گرديد و جلسات کميسيون طرح تفصيلي نيز با حضور مديران ارشد سازمان‌ها وادارات دولتي مذکور به رياست عمراني استانداري تشکيل گرديد.

وي مهم ترين مصوبات اين جلسات را بررسي دستورالعمل ضوابط و منظرشهري و موافقت با آن و ضوابط و مقررات اجراي بام سبز در ساختمان ها عنوان کرد.

اين مقام مسوول بيان کرد: از ديگر مصوبات اين جلسات، افزايش ارتفاع تجاري در پلاک‌هاي تجاري مسکوني بود که در جلسه مطرح و با بررسي بعمل آمده و بازديدصورت پذيرفته، اعضاء کميته فني و سرگير بودن ارتفاع بالکن تجاري در محورهاي مشخص در سطح شهر مقرر گرديد در مناطق 2و3 در محورهاي اصلي تجاري مسکوني ارتفاع تجاري از 80/4متر به 50/5 متر (تا زيرسقف) افزايش يابد.

وي درخصوص افزايش ارتفاع پيلوت گفت: با توجه به بررسي بعمل آمده مقرر گرديد رعايت خط آسمان در محدوده بافت تاريخي – ميراثي وضوابط مختص مربوطه در منطقه يک ارتفاع پيلوت 50/2 متر حفظ و در مناطق 2و3 نيز به استثناي محدوده بافت فرسوده و محدوده شهرک مينودر وکوثر ارتفاع پيلوت از 50/2 به 70/2 متر افزايش يابد .

وي بررسي طرح تفصيلي جديد منطقه يک در جلسات کميسيون ماده پنج، بررسي طرح تفصيلي موضعي هادي آباد در جلسات کميته فني و کميسيون ماده پنج و بررسي طرح تفصيلي پيشنهادي وضوابط ومقررات نواحي منفصل شهري در جلسات کميته فني را از ديگر مصوبات عنوان کرد.

پايان پيام

 

 

 

 

تصاویر مرتبط