دوشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۱

بهرامي، مدير عامل سازمان عمران شهرداري قزوين:

عمليات زيرسازي اتصال خيابان ايران به بلوار اميرکبير در حال اجراست

سليمان بهرامي، مدير عامل سازمان عمران شهرداري قزوين گفت: طبق درخواست واحد عمراني منطقه سه شهرداري قزوين و تفاهم صورت گرفته، عمليات زيرسازي اتصال خيابان ايران به بلوار اميرکبير در حال اجراست.

به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري قزوين؛ بهرامي افزود: با توجه به بارش ها ي اخير برخي از مشکلاتي که باعث رفت و آمد اهالي اين منطقه شده بود،  سازمان عمران با سرعت ماشين آلات خود را در اين پروژ مستقر کرد تا عمليات زير سازي اجرايي شود.

مدير عامل سازمان عمران شهرداري قزوين در ادامه تصريح کرد: هدف از زيرسازي اين مسير اتصال خيابان ايران به خيابان امير کبير است که در مساحتي بالغ بر 7 هزارو 250 متر مربع و بيس ريزي اين مسير با حجم هزارو 160 متر مکعب در حال اجرا مي باشد.

وي در پايان خاطر نشان کرد : سازمان عمران شهرداري قزوين همواره بدنبال ارائه خدماتي مطلوب و مناسب به شهروندان بوده و بي ترديد براي تثبيت خدمات و ارتقاء کيفيت آن‌ها .نيازمند همکاري و مشارکت همه جانبه شهروندان مي باشد

 

پايان پيام

تصاویر مرتبط