شنبه ۱۳۸۹/۰۸/۰۱

روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛

صدور پروانه ساختماني در روستاي اسماعيل آباد قزوين آغازشد

مديريت منطقه سه شهرداري باتوجه به بند 6 مصوبه کميسيون ماده پنج براي روستاي اسماعيل آباد و تعاوني نه گانه و ساماندهي تعاوني هاي سه گانه نسبت به صدور پروانه ساختماني اقدام مي كند.

 

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين ، مديريت منطقه سه شهرداري باتوجه به بند 6 مصوبه کميسيون ماده پنج براي  روستاي اسماعيل آباد و تعاوني نه گانه و ساماندهي تعاوني هاي سه گانه نسبت به صدور پروانه ساختماني اقدام مي كند.
بنابراين گزارش ؛ همچنين در خصوص تعاوني 9 گانه اعلام مي دارد که تراکم پايه 100 بوده و با توجه به گذر بندي و نقشه تراکم متوسط ( چهار طبقه ) و مسکوني با تراکم بالا ( حداکثر هشت طبقه ) قابل طراحي و خريد تراکم مي باشد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط