یکشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۶

عليجاني؛مديرکل آفرينش‎هاي هنري و ادبي کانون پرورش فکري کودکان:

جشنواره اسباب بازي نياز رواني جامعه را به سمت نشاط و آرامش سوق مي دهد

عليجاني؛مديرکل آفرينش‎هاي هنري و ادبي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان گفت:جشنواره بازي و اسباب بازي نياز رواني جامعه را به سمت شادي، نشاط و آرامش سوق مي دهد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛حسين عليجاني در حاشيه بازديد از ششمين جشنواره  ملي و بين المللي بازي و اسباب بازي کودکان ديروز و امروز افزود:برگزاري چنين جشنواره اي براي ششمين سال متوالي در يک زمان مشخص و مجموعه دوهکتاري کار بسيار سختي است که جاي تقدير و تشکر دارد.

وي اظهار کرد: جشنواره بازي و اسباب بازي فارغ از اينکه فقط يک برنامه تزئيني، پرسر و صدا و پر زرق برق باشد يک برنامه اي است که سمت شادي، نشاط  و آرامش سوق مي دهد.

عليجاني اضافه کرد: آرامش و نشاط حلقه هاي گمشده جامعه امروز است که به هر ترتيبي بايد آن را در ارگان هاي مختلف جستجو کنيم و دنبال مقصر نباشيم،امروز بايد هر نهادي يا دستگاهي که سهمي در لبخند زدن مردم اين سرزمين دارد بايد پاي کار بيايد و براي داشتن جامعه اي آرام و پرنشاط تلاش کند.

وي خاطرنشان کرد: جامعه آرام و با نشاط يک جامعه صبور است که محترمانه مي تواند با همه چيز برخورد کند.

عليجاني افزود: يک مجموعه کهنسال تاريخي را به راحتي نمي شود در اختيار يک جشنواره قرار دارد ولي وقتي شما مي خواهيد صادقانه به مردم شادي هديه کنيد در کنار بازي با پيشنهاد اسباب بازي به ويژه عروسک؛مي بينيم که اين مجموعه تاريخي آسيب نمي بيند.

وي تصريح کر: از مردمي که ناراحت مي شويم که چرا مجموعه هاي تاريخي را آسيب مي زنند يا يادگاري مي نويسند، اينجا اين اتفاق نمي افتد، چون يک رويکرد نشاط انگيز و نشاط بخش ايجاد مي کنيد.

مديرکل آفرينشهاي هنري و ادبي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان در ادامه گفت: قزوين شايستگي اين را دارد که پايتخت عروسک جهان باشد، تاکيد مي کنم عروسک هاي جهان نه اسباب بازي ها.

عليجاني افزود: در گام بعدي مي توانيم براي راه اندازي شهرک صنعتي اسباب بازي در قزوين به هزار و يک دليل نظير «نزديکي به پايتخت، شرايط اقتصادي مساعد، آب و هواي خوب و فضاي اجتماعي شهرکه بارها بارها توسط سرمايه گذاران تست شده است و ...» برنامه ريزي کنيم که براي کودکان ايراني اسباب بازي توليد کنيم و عروسک هاي کودکان دنيا را در قزوين – سعدالسلطنه نگهداري کنيم.

به گفته وي تحقق اين اقدامات هر چند داراي سختي هاي فراواني است و در داراي سودآوري فراواني خواهد بود که باعث رونق اقتصادي قزوين مي شود.

گفتني است، ششمين جشنواره بازي و اسباب بازي کودکان ديروز و امروز از دوم تا 10 فروردين ماه سالجاري از ساعت 16 تا 22 در سراي تاريخي فرهنگي سعدالسلطنه داير مي باشد.

 

 

تصاویر مرتبط