یکشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۶

کلهر؛ دبير فدراسيون ورزش روستايي و بازي هاي بومي و محلي کشور:

توجه ويژه به احياي بازي هاي بومي – محلي از نقاط قوت جشنواره بازي و اسباب بازي است

کلهر؛ دبير فدراسيون ورزش روستايي و بازي هاي بومي و محلي کشور گفت:توجه ويژه به احياي بازي هاي بومي – محلي از نقاط قوت جشنواره بازي و اسباب بازي کودکان ديروز و امروز است.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛رسول کلهر در حاشيه بازديد از ششمين جشنواره ملي و بين المللي بازي و اسباب بازي کودکان ديروز و امروز افزود: بازي و اسباب بازي نقش تربيتي براي کودکان دارد و داراي کارکردهاي علمي فراواني است.

وي اظهار کرد:بازيهاي بومي و محلي عامل مهم انسجام بين اقوام و تامين و توسعه امنيت پايداري در کشور مي باشد، لذا توسعه بازي هاي بومي محلي از سوي فدراسيون با جديت دنبال مي شود.

به گفته کلهر بازي هاي بومي و محلي بطور عمده آييني و جنبه مذهبي نيز دارند و نمايش و تفريح در کنار افزايش دقت و شجاعت، سرعت، تکنيک، آمادگي جسماني و روحاني از شاخصه هاي اين بازي ها است.

وي در ادامه گفت: ورود بخش خصوصي در اين حوزه علاوه بر گسترش فرهنگ بومي و اصيل ايران منافع مالي و تبليغاتي گسترده اي در پي دارد که با استفاده از جاذبه هاي سنتي آن مي توان درآمد گسترده اي در حوزه توريسم کسب نمود.

کلهر اظهار کرد:آنچه را که ما در ششمين جشنواره ملي و بين المللي بازي و اسباب بازي کودکان ديروز و امروز شاهد بوديم که به بازي هاي بومي و محلي به شکل پررنگي پرداخته شده بود و حضور استان هاي مختلف جهت نمايش بازي هاي بومي شان به جذابيت جشنواره  افزوده بود.

وي در پايان از سوي فدراسيون ورزش روستايي و بازي هاي بومي و محلي کشور از بانيان  برپايي جشنواره براي ششمين سال متوالي و توجه ويژه به احياي بازي هاي بومي محلي تقدير و تشکر کرد.

 

تصاویر مرتبط