یکشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۶

محي الدين، راديولرژيست بيمارستان حيوانات خانگي حميدرضا فتاحيان:

راديولوژيست مي تواند هدايتگر پروسه درمان باشد

سرنوشت آرزو«پلنگ رودسر» براي همه هموطناني که از تقلا و مبارزه بي امان او براي حيات مطلع هستند اهميت دارد، اما براي تيم جراح معالج اين پلنگ اهميت اطلاع از حال و روز آرزو صدچندان است

سرنوشت آرزو«پلنگ رودسر» براي همه هموطناني که از تقلا و مبارزه بي امان او براي حيات مطلع هستند اهميت دارد، اما براي  تيم جراح معالج اين پلنگ اهميت اطلاع از حال و روز آرزو صدچندان است؛ بازديد از دهکده و ملاقات آرزو توسط جراح معالج  و راديولوژيست  اين پلنگ« دکتر فتاحيان و دکتر محي الدين» در هفته هاي اول انتقال آرزو به دهکده طبيعت خود گوياي اين موضوع است.

گفتگوي واحد خبر دهکده طبيعت با دکتر محي الدين« راديولوژيست آرزو» :

در مورد راديولوژي و تشخيص و درمان حيوانات  بگوييد، با استناد به نتيجه راديوگرافي مي شود تصميم به جراحي گرفت؟

بحث راديولوژي نيست، روش هاي مختلف تصوير برداري تشخيصي مثل سونوگرافي، سيتي اسکن، ام ار اي  و .. وجود دارد که هر کدام از اين روشها «اصطلاحا انديکاسيون» استفاده خاص خودشا ن را دارند. مثلا متصور شويد حيواني در طبيعت دچار آسيب شده است، روش کم خطر تر و در دسترس تر و ساده تر در تشخيص، راديوگرافي به حساب مي شود، روشهايي مانند سي تي اسکن يا ام ار اي روشهاي پيشرفته تشخيصي حساب مي شوند. مسير تشخيصي پله به پله طي مي شود؛ بطور کلي پزشکي که بالين حيوان را مي بيند و آن را ارجاع مي دهد بايد علايم باليني و تستهاي عصبي را کامل بشناسد، به عبارت ديگر تلفيق اين علايم و تستهاي کمک تشخيصي پيش اگهي بيمار را تعيين مي کنند؛ در اين بين تصوير برداري کمک مي کند تا درمان حيوان مسير درستي را طي کند. تشخيص اشتباه در تصوير برداري مي تواند مسير درمان را کاملا منحرف سازد.

در مورد آرزو ضايعاتي که در راديولوژي ديده شد شامل چه چيزهايي بود؟

در سي تي اسکن اوليه آرزو شکستگي  مهره بازسازي شده و حتي قطعات شکستگي قابل شمارش بود. ولي بازسازي کامپيوتري سه بعدي قادر به نشان دادن جابجايي مهره نبود يا حداقل تشخيص داده نشد. در راديوگرافي انجام شده جابجايي مهره قابل ارزيابي بود.

راديولوژي در دامپزشکي مانند پزشکي مورد استفاده قرار مي گيرد؟

در دامپزشکي نه تنها راديو لوژي بلکه تمام روشهاي تصوير برداري مورد استفاده قرار مي گيرد. بطور مثال در موردحيوانات اهلي درحيوانات خانگي،  اسب و تقريبا تمام موارد حيات وحش  راديولوژي و سونوگرافي مورد استفاده قرار مي گيرد. علاوه بر اين در کشور ما با توجه به اين که  در خصوص حيات وحش روشي جهت ثبت تاريخچه و سابقه حيوانات وجود ندارد، تصوير برداري مي تواند اطلاعات ذيقيمتي در اختيار بگذارد.  اما باتمام اين تفاسير، متاسفانه  نقش شخص راديولوژيست «که با تشخيص درستش مي تواند هدايتگر يک پروسه درماني باشد » در بيشتر موارد  ناديده  گرفته مي شود؛ به همين جهت  بعضي از پزشکان ما نمي دانند تخصصي به اسم راديولوژي در دامپزشکي وجود دارد يا حتي دانشگاه امتيازات يک پرتو کار را براي متخصصين در نظر نمي گيرد.

امکانات و تجهيزات راديولوژي در رشته هاي دامپزشکي به روز است؟

در حال حاضر ابزارهاي تصوير برداري و امکانات در سيستم دامپزشکي در بيمارستانها روز به روز بهتر ميشود ليکن هنوز امکانات تصوير برداري پيشرفته مثل ام ار اي براي حيوانات وجود ندارد و بعضي دانشکده ها حتي از حداقل امکانات نظير راديولوژي و سونو گرافي محرومند. در کنار تجهيز تربيت متخصصان با مهارت در اين حوزه نيز اهميت بسزايي دارد،

چرا که وجود ابزار به روز به تنهايي کافي نيست و در کنار تجهيز بيمارستان ها بايد پزشکان متخصص در اين حوزه تربيت کرد.

در اخر وضعيت و محل نگهداري آرزو را چگونه ديدي؟

من واقعا از عشق و رفاقت  آقاي مهندس نوري نسبت به حيوانات، تميز بودن و نحوه زندگي حيوانات در دهکده  لذت بردم و از اين که آرزو در دهکده طبيعت نگهداري مي شود بسيار خوشحال هستم. سال خوب براي حيات وحش ايران آرزو دارم و از دوست و همکار عزيزم دکتر فتاحيان نهايت تشکر را دارم که بابي جديد در درمان حيوانات حيات وحش کشور باز کردند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط