شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۵

خورشيدي، نايب رييس شوراي اسلامي شهر قزوين:

اسباب بازي هاي با اصالت راهنماي کودکان در زندگي آينده هستند

خورشيدي؛نايب رييس شوراي اسلامي شهر قزوين گفت: اسباب بازي هاي با اصالت مي توانند راهنماي کودکان در زندگي آينده باشند.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛ محمدخورشيدي در جريان بازديد از جشنواره ملي و بين المللي بازي و اسباب بازي کودکان ديروز و امروز که در مجموعه تاريخي فرهنگي سعدالسلطنه در حال برگزاري است،افزود: جشنواره اسباب بازي چندين سال است که به شکل متوالي و مثبت براي کودکان برگزار مي شود، چراکه بچه ها رکن اساسي بنيان خانواده هستند .

وي افزود:در اين جشنواره  اسباب بازي هايي مورد تاکيد و توجه قرار گرفته اند که داراي اصالت واقعي هستند، در حاليکه اسباب بازي هاي امروزي نه تنها داراي آن اصالت خاص نبوده اند بلکه به جهت سرگرمي مورد استفاده کودکان قرار گرفته اند.

نايب رييس شوراي شهر قزوين تصريح کرد:اسباب بازي هاي قديمي و با اصالت مي توانند راهنماي زندگي کودکان در آينده باشند در نتيجه مي توان تاکيد کرد که جشنواره اسباب بازي، نه تنها مي تواند به عنوان بازيگاه باشد بلکه با روشهاي عاليه، به کودکان زندگي مي آموزد.

 

تصاویر مرتبط