یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

دکتر عسگري آزاد ، مشاور سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور:

دهکده طبيعت قزوين يک مجموعه بي نظير است

دکتر عسگري آزاد مشاور سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و مهندس حسن آبادي مدير کل نوسازي و تحول اداري سازمان شهرداري و دهداري هاي کشور از دهکده طبيعت بازديد به عمل آوردند.

دکتر عسگري آزاد، مشاور سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و  حسن آبادي مدير کل نوسازي و تحول اداري سازمان شهرداري و دهداري‌هاي کشور  به همراه عليرضا خزايلي معاون برنامه ريزي و توسعه و رئيس کارگروه گردشگري شهرداري، محسن اسفندياري، مديرعامل سازمان آمار و فناوري اطلاعات شهرداري و دکتر اسماعيل حافظي، مدير عامل سازمان طراحي شهرداري از دهکده طبيعت شهرداري قزوين بازديد به عمل آوردند.

مشاور سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ضمن قدرداني از شهردار قزوين گفت: مجموعه دهکده طبيعت  فضاي بسيار شادابي دارد و کارکنان آن بسيار سرزنده و فعال هستند.

دکتر عسگري آزاد افزود: رفتار مهندس نوري، موسس دهکده طبيعت با حيوانات واقعا ستودني و دوست داشتني است.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط