یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

دکتر حميد رضا فتاحيان، جراح پلنگ رودسر:

سرنوشت بهترين ها را براي آرزو رقم زد

«آرزو را بي نهايت دوست دارم، نه براي اين که اين پلنگ را مورد عمل جراحي قرار داده ام بلکه براي تلاش و مبارزه خستگي ناپذير او براي زندگي.

«آرزو را بي نهايت دوست دارم، نه براي اين که اين پلنگ را مورد عمل جراحي قرار داده ام بلکه براي تلاش و مبارزه خستگي ناپذير او  براي زندگي. عشق به اين پلنگ، نگاه من نسبت به هستي را تغيير داده و موجب شده تنها پس از گذشت يک روز از انتقال او به دهکده براي ديدنش به دهکده طبيعت شهرداري قزوين بيايم، سفري که اگر چه بهانه آن آرزو بود اما مسبب آشنايي و دوستي من با انسان هاي عاشق و بزرگي مانند مهندس نوري شده است.» اين جملات بخشي از صحبت هاي دکتر حميد رضا فتاحيان، جراح پلنگ رودسر است؛ در ادامه گفتگوي صميمانه واحد خبر دهکده طبيعت با وي را مي خوانيد:

از سابقه تحصيلي و شغلي خود بگوييد؟

سال 71 وارد دانشگاه اروميه شده و پس از کسب مدرک دکتراي عمومي دوره تخصصي را در دانشگاه تهران گذراندم؛ سال 83 نه ماه براي تکميل دوره تخصصي در حوزه ارتوپد و ستون فقرات به دانشگاه لوردويک ماکسيمان دانشگاه مونيخ آلمان رفتم؛ در سال 85 نيز به استخدام دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات در آمده و هم اکنون همزمان با تدريس، مديريت بيمارستان حيوانات خانگي در تهران را بر عهده دارم.

قبل از تجربه جراحي پلنگ رودسر در حوزه حيات وحش جراحي داشته ايد؟

يکي دو مورد جراحي در مورد حيوانات وحشي داشته ام اما تا کنون جراحي حيوان وحشي آن هم با حساسيت و پيچيدگي جراحي آرزو را انجام نداده بودم.

با توجه به اين که تا کنون از بخش خصوصي در زمينه ارائه خدمات تخصصي در زمينه درمان و مداواي گونه هاي ارزشمند استفاده نشده بود چگونه شد که دفتر مديريت و حفاظت شکار و صيد سازمان محيط زيست با شما تماس برقرار کرده و درخواست جراحي آرزو را مطرح کردند؟

براي خود من هم دقيقا مشخص نيست که چگونه اين اتفاق افتاد، اما خانم دکتر صانعي طي تماس تلفني حال پلنگ رودسر را براي من شرح دادند و از من خواستند با توجه به تخصص خود جراحي پلنگ را بر عهده بگيرم، در نهايت نيز پس از معاينه پلنگ و کسب اطلاعات لازم، بنا به درخواست رسمي دکتر تيموري موافقت خود را براي جراحي آرزو بر عهده گرفتم.

در حوزه پزشکي، پزشکان حاذقي وجود دارند که از نظر مهارت تخصصي توان رقابت با پزشکان بزرگ جهان را دارند اما در دامپزشکي اين توانايي ديده نمي شود، چرا رشته هاي تخصصي دامپزشکي آن رشدي که بايد را نداشته است؟

همين طور است، در حوزه حيوانات اهلي و حيات وحش کشور کارهاي بسياري براي انجام دادن وجود دارد، در حال حاضرروش هاي درماني ما در حوزه دامپزشکي منطبق بر روش هاي درماني دامپزشکان خارج کشور است و تا رسيدن به استاندارد هاي علم دامپزشکي جهان راه درازي در پيش داريم که بايد با تاسيس رشته هاي تخصصي جراحي، داخلي، بهداشتي، مراقبت حيات وحش، تاسيس آموزشکده و دانشکده هاي متعدد و مجهز شدن به امکانات دامپزشکي اين عقب ماندگي را جبران کنيم.

با توجه به گذشت يک ماه از جراحي پلنگ رودسر، نتيجه جراحي را چگونه مي بينيد؟

نتيجه جراحي آرزو بسيار رضايت بخش است، پلنگ رودسر 48 ساعت پس از جراحي بر روي دوپاي خود ايستاد، روز ششم وقتي براي معاينه رفتم و بر روي پاهاي خود ايستاد، لحظه ايستادن آرزو آنچنان منقلب شدم که از شوق گريستم. در حال حاضر نيز پس از گذشت يک ماه، دوره نقاهت را پشت سر گذاشته و حالش رو به بهبود است؛ زخم  هاي کوچکش ترميم شده و زخم وسيع پشت بدنش در حال جمع شدن است.

واقعيت اين است که آرزو نهايت همکاري را براي بهبودي انجام داده به زودي سلامت خود را بدست خواهد آورد.

اگر امکان دارد بيشتر در رابطه با همکاري آرزو براي بهبودي توضيح دهيد؟

بسياري از حيوانات وحشي در پروسه درمان اعتصاب غذا کرده و يا از پذيرش درمان سر باز مي زنند، اما آرزو اين گونه نبود مسئله ديگر اين که در بيشتر موارد وقتي براي زخم هاي داراي ترشح سگ و يا گربه ها درين مي بنديم به سختي درين را براي 4 يا 5 روز نگه داشته و اکثر مواقع در همان روزهاي اول همه درين ها را مي کنند، اما در مورد آرزو درين ها 30 روز بر روي بدن اين پلنگ باقي ماندند، آرزو حتي وقتي مي خواست بدن خود را ليس بزند، قسمت هايي که درين داشت را ليس نمي زد. مديرمجموعه قوي سياه« مجموعه اي که پيش از دهکده طبيعت پذيراي آرزو بود» مي گفت، بعد از مدتي که به آرزو رسيدگي کرده وبرايش غذا مي بردم، آرزو به من روي خوش نشان مي داد. بطور کلي تلاش آرزو براي بهبودي و عشق او به حيات به گونه اي است که من را عاشق خود کرده است. عشقي که باور آن براي خودم هم عجيب است.

با توجه به حساسيت شما به سرنوشت آرزو دهکده طبيعت را براي نگهداري از اين پلنگ چگونه ديديد؟

دهکده فوق العاده زيبا طراحي شده است، مدير عاشق و لايق اين مجموعه وبرخورد دوستانه کارکنان دهکده با حيوانات«به گونه اي که حيوانات اين مجموعه را بخشي از خانواده خود مي بينند» بسيار دلنشين است. نظم، تدبير و از همه مهمتر عشق و دلسوزي مهندس نوري نسبت به حيوانات نه تنها حس بسيار تحسين برانگيزي نسبت به دهکده طبيعت در من بر انگيخت، شوق نزديک شدن به حيات وحش و همکاري با اين مجموعه براي درمان حيوانات و انتقال تجربيات درماني ساير کشورها به اين مجموعه را در من ايجاد کرده است.

در مورد انتقال پلنگ به اين مجموعه نيز بايد بگويم، هستي به شايستگي جواب عشق آرزو به حيات و تلاش او براي زنده ماندن را داده است.

آرزو با تن زخمي و جراحات سنگين خود را به محل زندگي انسان ها رسانده، محيط بانان به کمک او آمده، در تهران مورد جراحي قرار گرفته و در مرکز پرديسان مورد رسيدگي قرار گرفته است پس از آن در مجموعه قوي سياه کمک شايان توجهي به اين پلنگ شده و در نهايت در دهکده طبيعت در يک جايگاه بسيار خوب مورد پذيرش و نگهداري قرار گرفته است. از نظر من محل نگهداري آرزو در دهکده طبيعت از هر نظر مناسب و خوب است.

نگهداري و رسيدگي به رايان«شيري که 3 سال پيش تجويز يوتانايز براي او شده بود» خود گواهي بر فضاي مناسب دهکده براي نگهداري حيوانات آسيب ديده است. رايان در دهکده طبيعت از زندگي خود لذت مي برد و کارکنان دهکده طبيعت نيز از وجود او در دهکده خوشحال بوده ولذت مي برند، مطمئن هستم آرزو نيز مانند رايان عشق و علاقه مهندس نوري و کارکنان دهکده نسبت به خود را درک کرده واين مسئله به بهبودي کامل او کمک مي رساند.

درمورد آرزو دو تصميم و تجويز متفاوت از طرف دامپزشکان مطرح شد، مباحثه در رابطه با اين دو تجويز به فضاي مجازي کشيده شد، آيا بهتر نبود بجاي پرداختن به اين مباحث در فضاي مجازي از فرصت درمان آرزو براي معرفي بهتر دامپزشکي به جامعه استفاده مي شد؟

چانه زني علمي اتفاق خوبي است و در بيشتر موارد به پيشرفت علم منجر مي شود، در مورد آرزو اما اين چانه زني به حاشيه رفت.

در مورد علم دامپزشکي درست است، جراحي موفقيت آميز آرزو زمان بسيار خوي براي معرفي خدمات اين علم به جامعه است. واقعيت اين است که اگر در علم پزشکي جراحي ضايعه نخايي  منتهي به حرکت بيمار پس از 2 روز از جراحي مي شد، خبرش دنيا را تکان داده و از آن به عنوان معجزه ياد مي شد اما براي دامپزشکي کمتر اين اتفاق مي افتد، با اين اوصاف در شرايط حاضر زماني که ان جي او ها، نهادهاي مردمي و تا حدودي جامعه به اهميت حيات وحش پي برده اند اين جراحي فرصت مغتنمي است تا مردم بيش از پيش نسبت به خدمات دامپزشکي آگاه شده و دانشجويان و متخصصان اين علم جدي و مشتاق تر تخصص خود را دنبال کنند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط