شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين:

پروژه آسفالت معابر فرعي منطقه 3 شهرداري قزوين در سال 95 به پايان رسيد

کيومرث فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: عمليات عمراني اجراي طرح روکش آسفالت معابر فرعي اين منطقه در سال جاري به پايان رسيده است.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ کيومرث فدائي‌فر افزود: براي اجراي عمليات عمراني طرح روکش آسفالت معابر فرعي منطقه سه شهرداري قزوين در سال جاري 6ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است.

اين مقام مسوول بيان کرد: اجراي اين طرح با کيفيت مناسب يکي از خواست‌هاي شهروندان است و براي جلب رضايت شهروندان مديريت شهري تلاش خود را کرده است تا به نحو احسن اين طرح را اجرايي کند.

مدير منطقه سه شهرداري قزوين بيان کرد: انتخاب معابر فرعي براي آسفالت بر اساس اولويت با درخواست شهروندان به صورت حضوري و يا پيام‌هاي كه از طريق سامانه 137 ارسال مي‌شود، ميباشد.

اين مقام مسوول اضافه کرد: تلاش شده است اين پروژه در سال جاري مانند سال‌هاي گذشته با کيفيت بهتري اجرايي شود.

 پايان پيام 

تصاویر مرتبط