چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

هنرور، مدير هماهنگي امور اجرايي شهر قزوين:

ساماندهي ورودي‌هاي شهر در اولويت برنامه‌هاي شهرداري و دستگاه‌هاي مرتبط قرار گيرد

عليرضا هنرور ، مدير هماهنگي امور اجرايي شهر قزوين گفت: با توجه به اهميت بحث گردشگري و نزديک شدن به ايام نوروز 96 بايد ساماندهي ورودي هاي شهر در اولويت برنامه هاي شهرداري و دستگاه هاي مرتبط قرار گيرد.

به گزارش روابط عمومي مديريت هماهنگي امور اجرايي شهر؛ هنرور در جلسه هماهنگي برنامه‌هاي اجرايي شهر در ايام پاياني سال که با حضور نماينده شوراي شهر، مديران مناطق، سازمان ها و حوزه هاي شهرداري و مديران دستگاه هاي خدمات رسان برگزار شد، افزود: بايد ديد شهرداري و دستگاه هاي خدمات رسان به شهر مثبت بوده و نيت خدمت به شهروندان باشد و در اين راستا بايد اهداف مديريت متحد شهري مورد نظر قرار گرفته تا نتيجه که همان رضايت شهروندان است به سرعت حاصل شود.

جانشين شهردار در کميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر با تاکيد بر اهميت بحث گردشگري از دستگاه هاي متولي امر درخواست کرد تا در اصلاح و رسيدگي به ورودي هاي شهر که حکم دروازه و چشم اندازي از شهر را دارند ، مساعدت کرده و اقدامات لازم را در جهت زيباسازي ورودي ها انجام دهند.

گفتني است؛ در اين جلسه از دستگاه‌هاي خدمات رسان درخواست شد، برنامه هاي سال آينده خود را تا پايان سال به شهرداري ارائه کرده تا هماهنگي هاي لازم و برنامه ريزي ها براي عدم تداخل پروژه ها جهت خدمت به شهروندان که از وظايف ذاتي شهرداري و همه دستگاه هاي خدمات رسان مي باشد به بهترين نحو انجام پذيرد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط