سه‌شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

از سوي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛

آئين جشن درختکاري در خانه فرهنگ شهيد نواب صفوي برگزار شد

از سوي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛ آئين جشن درختکاري در خانه فرهنگ شهيد نواب صفوي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛اين آئين به منظور اهميت و ضرورت حفظ منابع طبيعي و تاثيرات منابع طبيعي به ويژه درخت بر زندگي انسان برگزار شد.

در اين مراسم هنرآموزان خانه فرهنگ شهيد نواب صفوي اقدام به کاشت درخت در محوطه اين خانه فرهنگ کردند.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط