چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

نصرتي، شهردار قزوين:

انتخاب شهر قزوين به‌عنوان پايلوت جهاني SDG براي ايران بسيار ارزشمند است

مسعود نصرتي، شهردار قزوين گفت: انتخاب شهر قزوين به‌عنوان پايلوت جهاني براي اهداف توسعه پايدار از سوي سازمان ملل براي ايران بسيار ارزشمند است و مقدمات معرفي شهرهاي ايران را در سطوح بين‌المللي فراهم مي‌کند.

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري قزوين؛ نصرتي در سيزدهمين همايش شهر و سيماي شهري و هشتمين همايش ملي توسعه شهري با محوريت اهداف توسعه پايدار شهري( (SDGقزوين پايلوت جهاني افزود: با توجه به تصميم بين‌المللي اتخاذ شده مبني بر اين امر که در همان شهري که شکوفايي شهري صورت گرفته پايلوت SDG نيز انجام شود. اين موضوع در ژنو مقر سازمان ملل مورد تصويب قرار گرفت و قزوين به‌عنوان پايلوت جهاني SDG نيز معرفي‌شده است.

وي بيان کرد: در سال 2012 قرار شد شهرها از طرف برنامه اسکان بشر به برنامه (CPI) بپيوندند  که در سال 2015،  650شهر وارد برنامه (CPI) شدند و در سال 2015 تصميم گيري شد که براي تحقق اين برنامه نيازمند يک شهر براي اقدامات اجرايي اين برنامه با حمايت سازمان ملل، بنگاه‌هاي اقتصادي و گروه‌هاي مرتبط با شهر است.

وي با بيان اينکه اقداماتي که در برنامه شکوفايي شهري در ايران صورت مي‌گيرد بازآفريني شهري است، گفت: در سپتامبر سال 2015 ميلادي سران دولت‌ها با تصويب دستور کار 2030 بر تعيين مسيري به‌سوي توسعه پايدار توافق کردند. اين دستورکار که حاوي 17 آرمان و 169 هدف است، اهداف عملياتي کمي را در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و محيط‌زيستيِ توسعه پايدار در نظر گرفته شد که بايد تا سال 2030 تحقق يابند. اين اهداف چارچوبي براي اقدامي مشترک با عنوان “براي مردم، زمين و شکوفايي” تدوين کرده‌اند که بايد توسط همه کشورها و بهره‌وران اجرايي شود.

نصرتي گفت: سازمان ملل متحد در سال 2015 از طريق UN-HABITAT برنامه اي را اعلام کرد که بر اساس آن قرار شد شهرهاي با پنج شاخصه اعلام شده، خود را کانديدا کرده و در ليست رقابتي انتخاب شهر پايلوت براي اجراي طرح شکوفايي شهري قرار گيرند.

وي بيان کرد: در اين راستا 68 شهر از بين 34 کشور کانديدا شدند که قزوين نيز از ايران در اين ليست قرار گرفت و اين شهر با توجهه به ويژگي هاي خاص خود و همچنين حمايت هاي صورت گرفته از سوي دولت توانست با عبور از سه مرحله به عنوان شهر پايلوت انتخاب شود.

شهردار قزوين گفت: شهر قزوين به عنوان نخستين شهر در کشور است که سند دستور محلي 21 براي آن تهيه شده است و بر اساس سند محلي 21 محله ديمج براي اجراي پايلوت اين برنامه در شهر قزوين انتخاب شد.

وي ادامه داد: بعد از تصويب انتخاب شهر قزوين به عنوان پايلوت براي اجراي طرح شکوفايي شهري محله سردار نيز به محله ديمج اضافه شد.

اين مقام مسوول ادامه داد: همچنين محل احداث موزه تاريخ و تمدن جهان اسلام در بين اين 2 محله ارزشمند انتخاب شده است.

اين مقام مسوول گفت: شهرداري قزوين با همدلي و مشارکت مديريت متحد شهري، شوراي شهر و مديران استان تلاش کرده است که به طرح هاي بالادست احترام بگذار و هيچ اقدامي را بدون مطالعه اجرايي نکند.

وي گفت: SDGs يک دستور کار جهاني براي توسعه پايدار است که تمام ملت ها را براي پيگيري راهبردي جامع که در برگيرنده توسعه اقتصادي، فراگيري اجتماعي و پايداري محيط زيست فرا مي‌خواند.

شهردار قزوين گفت: برنامه HABITAT3 به عنوان بزرگترين برنامه‌ شهري جهان از نگاه اقدامات شهرسازي مي باشد و مصوباتي که نياز است گرفته شود در برنامه HABITAT انجام مي شود که مجمع جهاني شهرهاي اسلامي يکي از اصلي ترين مشارکت کننده هاي اين برنامه با 36 هزار نفر شرکت کننده بوده است.

وي افزود: در اين برنامه دستور کار جديد شهري به عنوان ميثاق نامه بين تمام کشورهاي جهان مورد تصويب قرار گرفت و بر اين اساس چون شهر قزوين پايلوت  SDG اهداف توسعه پايدار بود، تفاهم نامه جديدي امضاء شد و قرار شد که با متولي بودن مجمع جهاني شهرهاي اسلامي که دستور کار پيوستن شهرهاي اسلامي را با ابلاغ رسمي از سازمان ملل دارد باز براي شهر قزوين به اجرا درآيد.

نصرتي ادامه داد: چون در کشور ايران متولي بازآفريني شهري يکي از معاونت هاي وزارت راه و شهرسازي با شرکت تخصصي ستاد بازآفريني و بهسازي شهري است، ما اين کار را با مشارکت وزارت خانه دنبال کرديم.

وي افزود: بر اين اساس 9 پروژه اي که حاصل برنامه  (CPI) بود،  مهم ترين آن موزه تاريخ و تمدن جهان اسلام است که موفق شديم تفاهم آن را امضاء کنيم.

وي گفت: ان شاءاله اگر برنامه هاي نظري، مطالعات طراحي در بالاترين سطح بين‌المللي در شهر قزوين انجام شد، نتيجه اجرايي آن را شاهد باشيم.

نصرتي بيان کرد: امروز آئين سنگ بناي موزه تاريخ و تمدن جهان اسلام  بر اساس تفاهم نامه اي که امضاء شد در حد فاصل  محله سرادر و محله ديمج صورت خواهد گرفت.

اين مقام مسوول گفت: موزه تاريخ و تمدن جهان اسلام فضاي را براي ما فراهم مي کند که همه کشورهاي اسلامي بر اساس مصوبه، همراهي کامل با اين موزه داشته باشند که اميدوار هستيم در کوتاه مدت اين موزه به اجرا درآيد و افتخاري براي ايران اسلامي باشد.

شهردار قزوين اظهار کرد: براي موزه تاريخ و تمدن جهان اسلام نيازمند يه ظرفيت جديد و يک  همايش جديد با سخنراني اساتيد محترم هستيم.

وي در ادامه گفت: از برنامه‌هاي ششم توسعه بهره‌مند شديم و هنگامي که هر ساله برنامه دوم توسعه را تهيه مي‌کرديم در بودجه سال 1396  چهار تا از پروژه‌هاي(CPI) را قرار داديم و شوراي شهر  اين پروژه‌ها را به تصويب رسانده است.

وي گفت: يکي از نقاط ضعف حوزه مديريت شهري در ايران است که طرح هاي که تهيه مي شود بدون نتيجه باقي مي‌ماند ولي ما سعي کرديم مصوبات مرداد ماه امسال را از 9 پروژه 4 پروژه را در بودجه 96 قرار دهيم و اين موضوع به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده است.

نصرتي گفت: محوريت موزه تاريخ و تمدن که يک کار مشارکتي بين شرکت مادر تخصصي بازآفريني شهري و راه و شهرسازي استان و حمايت استاندار است پنجمين پروژه قرار گرفته در بودجه 96 شهر قزوين است.

وي گفت: سعي شده است کاري که در تمام شهرهاي جهان اسلام بر اساس دستورکارهاي که سازمان ملل انجام مي دهد به خصوص حوزه HABITAT حتما با نگاه اسلامي و با فرهنگ غني ايراني و اسلامي و تمدن ايراني و اسلامي به روزرساني و محلي شود کاري که ما بقي شهرها و کشورها انجام نمي‌دهند و هيچ کدام از حدود هزار و 200 شهري که تا به امروز به برنامه(CPI) پيوستن انجام نداند.

وي ادامه داد: ما در برنامه پايلوت قزوين و مطالعات جانبي که در کنارش قرار گرفت در کنار 6 شاخص شکوفايي شهري، شاخص حاکم معنويت را اضافه کرديم.

نصرتي گفت: ما بر اساس آموزه هاي ديني که داريم، اعتقاد داريم غني تر و قوي تر از قانون و ضوابط مي توانيم از ظرفيت آموزه هاي ديني استفاده کنيم و با نقش حاکم مذهبيت 6 شاخصه را اداره کنيم.

وي گفت: براي حاکم شدن معنويت بر روي برنامه(CPI) مطالعات جامعي صورت گرفت و در 4 سطح نحوه ورود به 6 شاخصه انجام شد و براي شهرهاي اسلامي هزينه 6 شاخص با ورود معنويت با مطالعات صورت گرفته بسيار کاهش پيدا کرد و در تجربه اي که در پروژه هاي که اجرا شده داشتيم اين موضوع را به اثبات رسانديم.

پايان پيام

  

تصاویر مرتبط