یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

از سوي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛

کارگاه آموزشي مهارت زندگي «مديريت زمان» در محله آخوند قزوين برگزار شد

از سوي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛ کارگاه آموزشي مهارت زندگي «مديريت زمان» به منظور ارتقاي سطح کيفيت زندگي شهروندان و با هدف افزايش مهارت‌هاي فردي در مديريت مؤثر زمان فردي و كاري در محله آخوند قزوين برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛ قجر،کارشناس سلامت در اين کارگاه آموزشي گفت:زمان و مديريت آن از جمله مهم‌ترين دارايي‌هاي بشر محسوب مي‌شود، انسان‌هاي موفق همواره ضمن ايجاد تعادل بين کار و زندگي شخصي، درصدد ارتقاي کارايي و اثربخشي در امور شغلي و شخصي هستند.

مهيا قجر افزود:معمولا هر كسي در زندگي خود با مشكل كمبود وقت، فشردگي برنامه‌هاي كاري و غيركاري، نحوه اولويت ‌بندي كارهاي مختلف روبرو است، اين كمبود وقت و مديريت ضعيف زمان، افراد را دچار استرس و نگراني مي‌كند.

وي اضافه کرد:مديريت ضعيف برنامه‌هاي كاري و غيركاري روزانه منجر به اتلاف زمان مي‌شود كه نتيجه نهايي آن از دست رفتن فرصت‌ها مي شود.

قجر اظهار کرد:مديريت زمان يك مهارت است كه مي‌تواند با تغيير، خودآگاهي و استفاده از برخي از ابزار و فنون در افراد توسعه يافته و نهادينه شود. توسعه اين مهارت به فرد كمك مي‌كند كه زمان خود را به نحو موثرتري مديريت كنند.

وي خاطرنشان کرد:در اين کارگاه درصد هستيم تا با تبيين اهميت زمان و با ارائه مجموعه‌اي از اصول و تكنيك‌هاي كاربردي و همچنين مهارت‌هاي شخصي کمک کنيم تا از زمان خود به نحوه بهينه استفاده كنيد تا زندگي شاد، عاري از استرس و توأم با موفقيت را تجربه نمائيد.

گفتني است در اين کارگاه مطالبي در زمينه درك اهميت زمان و مديريت زمان،خودارزيابي و اطلاع از نحوه گذراندن وقت،درك اهميت نگرش و مديريت فردي در مديريت زمان و يادگيري اصول مديريت زمان و تكنيك‌هاي برنامه‌ريزي و اولويت‌بندي،شناسايي عوامل اتلاف وقت و نحوه مديريت آنها به مخاطبان ارائه شد.

 

تصاویر مرتبط