یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

ربيعي، مسوول روابط عمومي منطقه يک شهرداري قزوين:

براي اعتلاي هر چه بيشتر جايگاه و تقويت روابط عمومي‌ها تلاش کنيم

حامدربيعي، مسوول روابط عمومي منطقه يک شهرداري قزوين گفت: همه بايد براي اعتلاي هر چه بيشتر جايگاه و تقويت روابط عمومي ها تلاش کنيم.

به گزارش روابط عمومي منطقه يک شهرداري قزوين؛ ربيعي بر ضرورت توجه به روابط عمومي ها تاکيد کرد و افزود: با انجام اين مهم عملکرد روابط عمومي ها که ويترين کاري شهرداري مي باشند ارتقاء پيدا  کرده و زمينه تسريع در روند تحقق اهداف دستگاه‌ها فراهم مي شود.

وي تصريح کرد: ارتقا رابطه متقابل و دو سويه حوزه هاي مختلف شهرداري با روابط عمومي ها، پيشبرد هر چه بيشتر برنامه هاي واحدهاي مختلف را به دنبال دارد و به طورکلي موجب رشد و بالندگي دستگاه خدمات رسان شهرداري مي شود.

مسوول روابط عمومي منطقه يک شهرداري قزوين با تاکيد بر اينکه روابط عمومي به عنوان حلقه واسطه بين مديريت کلان دستگاه با اجزاي درون و برون سازماني نقش کليدي و حساس را بر عهده دارد ، بيان کرد:  روابط عمومي با اتصال به بالاترين مرجع، امکان انتقال و گيرايي پيام را دارد و مي تواند به عنوان محوري دوسويه، اطلاعات را منتقل و جهت دسترسي سازمان به اهداف مطلوب تر تلاش کند.

 ربيعي تاکيد کرد: پيشبرد طرح هاي شهري و بهره گيري از نمودهاي پايدار اطلاع رساني در بستر پروژه هاي اجرايي تنها با توسعه الگوهاي روابط عمومي ميسر مي شود و همه بايد براي اعتلاي هر چه بيشتر جايگاه و تقويت روابط عمومي ها تلاش کنيم.

پايان پيام

تصاویر مرتبط