چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

ذوالقدر، مديرعامل سازمان آتش نشاني شهرداري قزوين خبر داد؛

برگزيده شدن 3 مقاله آتش نشاني قزوين در دومين همايش ملي آتش نشاني

ذوالقدر، مدير عامل سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين از برگزيده شدن سه مقاله سازمان آتش نشاني قزوين در دومين همايش ملي آتش نشاني و ايمني شهري خبر داد .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين؛ ذوالقدر افزود:  اين همايش ملي که از سوي وزارت کشور، سازمان شهرداري ها و دهياري ها و آتش نشاني تهران در چهارم و پنجم اسفند ماه سال 1395 در مرکز همايش‌هاي بين‌المللي پژوهشگاه صنعت نفت برگزار مي شود.

وي افزود: در اين همايش تعداد 6 مقاله از سوي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين به اين همايش ارسال شد که پس از بررسي هاي نهايي کميته علمي همايش، از مجموع 250 مقاله ارسالي از سراسر کشور، تعداد 120 مقاله برگزيده شد که در اين بين 3 مقاله از سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين انتخاب شد.

وي گفت: از سازمان آتش نشاني قزوين مقاله هاي طراحي الگوي شايستگي مديران سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني؛ توسط مهدي ريزوندي و داود ملک محمدي،  بررسي چالش‌ها و ارائه راهکارها در تسهيل دسترسي و امدادرساني به بلند مرتبه‌ها در زمان بحران توسط امير محمدي‌ها و تعيين نيمرخ آنتروپومتريک و آمادگي جسماني آتش نشانان شرکت کننده در مسابقات قهرماني کشور و ارتباط آنها با عمکرد شغلي توسط حميد جمشيدي به اين همايش ارائه شد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط