چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

بهرامي، مديرعامل سازمان عمران شهرداري قزوين:

کنترل پروژه‌ها بر اساس برنامه‌هاي زمان‌بندي رصد خواهند شد

سليمان بهرامي، مدير عامل سازمان عمران شهرداري قزوين گفت: طبق ابلاغ صورت گرفته به معاونت اجرايي اين سازمان، پس از اين همه پروژه هاي اجرايي با برنامه ريزي به صورت جدي دنبال و کنترل پروژه ها بر اساس برنامه‌هاي زمان‌بندي رصد خواهند شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري قزوين، بهرامي افزود: اين زمانبندي توسط کارشناس برنامه‌ريزي سازمان عمران صورت مي‌گيرد که مجموعه‌اي از ليست فعاليت‌هاي پروژه ها و همچنين مدت زمان کارشناسي شده، تامين مصالح مورد نياز، در اين برنامه گنجانده مي شود.

وي اضافه کرد: بر اين اساس بتوان نسبت به گزارشات مالي و پيشرفت فيزيکي و تاخيراتي که توسط شرايط جوي و...صورت ميگيرد را مشاهده کرد تا تصميمات مهم براي راهبرد پروژه‌ها توسط مديران مربوطه گرفته شود و هر چه سريعتر و با کيفيت مناسب به بهره‌برداري برسد.

وي افزود: به طور کلي مي‌توان پروژه‌ها را به صورت مجموعه اي از عمليات پيچيده، غير تکراري و مرتبط با يکديگر تعريف کرد که زير نظر يک مديريت و سازمان اجرايي که نمايانگر تامين اهداف معين و در چارچوب برنامه زماني و بودجه از پيش تعيين شده اجرا مي شود.

 

بهرامي در پايان گفت: با توجه به توسعه گسترش و لزوم مديريت منابع طرح‌هاي پروژه عمراني  و همچنين فقط ارتقاء بهره‌وري، برنامه ريزي و مديريت در اين بخش‌ها ضروري است.

 

تصاویر مرتبط