چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

علمي، معاون فني و عمراني شهرداري قزوين:

کارگاه آموزشي آزمايشگاه فني و مکانيک خاک در قزوين برگزار شد

سيد محمد علمي،معاون فني و عمراني شهرداري قزوين گفت:يک دوره کارگاه آموزشي آشنايي با آزمايش هاي فني و مکانيک خاک از سوي معاونت فني و عمراني شهرداري در محل آزمايشگاه خاک استان قزوين برگزار شد.


به گزارش روابط عمومي معاونت فني و عمراني شهرداري  قزوين؛ علمي افزود: با توجه به لزوم افزايش معلومات و دانش فني  مديران وکارشناسان فني حوزه عمراني شهرداري و ناظران عمراني در ارتباط با آزمايش هاي فني و مکانيک خاک (خاک ،بتن،آسفالت و...) اين کارگاه برگزار شد.

وي اضافه کرد: در اين کارگاه يک روزه،در خصوص آزمايش هاي بتن،آسفالت،خاک و... در 2 بخش تئوري سه ساعت و بخش کارگاهي يک ساعت مطالب و مباحث ضروري و مهمي ارائه شد.  

معاون فني و عمراني شهرداري قزوين در خصوص برگزاري اين کارگاه گفت: در راستاي افزايش ظرفيت هاي علمي و اجرايي نيرو هاي عمراني به عنوان بازوهاي توانمند عمران و آباداني شهر، ترغيب آن ها به پيگيري موضوعات اجرايي، انجام آزمايشات  لازم براي ارتقاءکيفيت پروژه هاي عمراني و استفاده از مصالح مناسب در فعاليت هاي عمراني ، يک دوره کارگاه آموزشي با حضور تعداد 70 نفر از مديران و کارشناسان معاونت فني و عمراني ،مناطق سه گانه شهرداري ،مسوولان نواحي ،سازمان عمران  ،ناظرين عمراني و... برگزار شد.

اين مسئول  خاطر نشان کرد:در اين کارگاه آموزشي که با حضور اساتيد توانمند در بخش تئوري و مشاهده  روند عملي انجام آزمايشات  صورت گرفت ،مراحل کار آزمايشگاهي از ابتداي اخذ نمونه تا انجام آزمايش به طور مشروح بيان شد و به اين ترتيب شرکت کنندگان با روند انجام آزمايش هاي مختلف در زمينه بتن ،آسفالت، خاک و مصالح سنگي  و ... به صورت عملي آشنا شدند.

علمي با تصريح اين مطلب که کيفيت قابل اندازه گيري و سنجش است  خاطر نشان کرد:ايمني ،افزايش بهره وري، تطبيق پروژه با مشخصات فني ابلاغي ، کاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري در دوره بهره برداري، اصلاح فرآيندها و استانداردهاي کاري، تکميل آرشيو از اهداف کنترل کيفيت بوده و لازم است تمامي مديران ،مسئولين و ناظران عمراني نسبت به آنها ازآگاهي کامل برخوردار باشند.

معاون فني و عمراني شهرداري در پايان به آموزش و ارتقاء توانمندي سرمايه‏ هاي انساني شهرداري اشاره و افزود: با افزايش مهارتها، توانايي ها، ظرفيت و دانش افراد ،کيفيت خدمات مرتبط ارتقا يافته و در نهايت رضايتمندي شهروندي افزايش خواهد يافت.

پايان پيام

 

 

 

 

تصاویر مرتبط