دوشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

ميزاني، معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين:

رانندگان در روزهاي برفي نکات ايمني را بيشتر رعايت کنند

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين گفت: با توجه به بارش نزولات جوي از شهروندان انتظارمي رود در هنگام رانندگي نکات ايمني را بيشتر رعايت کنند.

به گزارش روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين، وهاب ميزاني افزود: با توجه به اينکه در فصل سرد سال قرار داريم به دليل ريزش نزولات آسماني استفاده از خودروهاي شخصي به طرز چشمگيري افزايش مي بايد.

وي افزود: در چنين شرايطي انتظار مي رود شهروندان نکات ايمني را در رانندگي بيش از پيش مورد توجه قرار دهند.

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين اضافه کرد: استفاده از زنجير چرخ در يخ بندان و روشن گذاشتن چراغ هاي خودرو ها در هواي مه آلود، باراني و برفي، چک کردن بخاري، کاهش سرعت به دليل لغزندگي و  بالا بردن ايمني در سطوح شهر از جمله مواردي است که شهروندان بايد در حين رانندگي توجه بيشتري به آن داشته باشند.

ميزاني ضمن تأکيد بر احتياط بيشتر در هنگام رانندگي عنوان کرد: افزايش فاصله طولي خودروها با يکديگر و همچنين احتياط و صبر و حوصله بيشتر در هنگام رانندگي از مهمترين موضوعات قابل توجه در رانندگي در شرايط نامساعد جوي به شمار مي رود.

وي تصريح کرد: بي شک بارش نزولات جوي موجب افزايش بار ترافيکي معابر مي شود بنابراين از شهروندان انتظار مي رود  در صورت امکان از وسايل حمل و نقل عمومي براي ترددهاي درون شهري خود استفاده کنند و اگر ناچار به استفاده از خودروهاي شخصي هستند نکات ايمني را به طور دقيق رعايت کنند تا با مشکلي روبرو نشوند.

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين خاطرنشان کرد: افزايش بار ترافيکي معابر هم بدون ترديد موجب افزايش آلودگي هوا و افزايش مدت زمان سفر مي شود که اين موارد به سهم خود مشکلات عديده اي را براي شهروندان ايجاد مي کند.

ميزاني يادآور شد: اميد است شهروندان عزيز با رعايت نکات ايمني و استفاده بيشتر از وسايل حمل و نقل عمومي همکاري لازم را با ما داشته باشند و بتوانيم بهترين خدمات را به آنان ارائه دهيم.

 

تصاویر مرتبط