یکشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

پژمانفرد، مديرمنطقه يک شهرداري قزوين:

احياي بافت هاي فرسوده اصلاح كالبدي و رونق اقتصادي شهر را به دنبال دارد

پيمان پژمانفرد، مدير منطقه يک شهرداري قزوين اظهار کرد: احياي بافت هاي فرسوده اصلاح كالبدي و رونق اقتصادي شهر را به دنبال دارد.

به گزارش روابط عمومي منطقه يک شهرداري قزوين؛ پژمانفرد افزود: يکي از رويکردهاي مهم شهرداري بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده است که با اجراي سياست هايي در زمينه نوسازي بافتهاي فرسوده، توانمندسازي سکونتگاه هاي غيررسمي و احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي تاريخي در حال اجرا مي باشد.

مدير منطقه يک شهرداري قزوين افزود: تا چند سال پيش ضرورت بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده کمتر احساس مي‌شد اما با توجه به وقوع حوادث غير مترقبه‌ و زلزله‌هاي مخربي كه طي چند سال گذشته در كشور رخ داد رسيدگي به اين مهم از اولويت هاي مديريت منطقه يک شهرداري قزوين مي باشد.

وي با بيان اينکه زخم بافتهاي فرسوده در كالبد همه شهرها وجود دارد گفت: بايد به اين موضوع توجه داشت كه بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده امري ساده نيست و ساختار پيچيده و چند وجهي دارد که مسوولان ذيربط  بايد برنامه ريزي هاي کارشناسانه و علمي ويژه اي را در اين زمينه اتخاذ کنند و با قرار دادن تسهيلات ويژه براي شهروندان زمينه تسريع در بهسازي اينگونه سکونتگاهها را فراهم کنند.

پژمانفرد تصريح کرد: نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده شهري در چرخش سرمايه بسيار تاثير گذار بوده و موجب تحول در اقتصاد شهرها مي شود و براي تحقق اين مهم بايد بستري فراهم شود تا سرمايه‌گذاران بدون دغدغه در بستري شفاف و مطمئن بتوانند منابع مالي خود را در اجراي پروژه‌هاي بزرگ بافتهاي فرسوده مشاركت دهند.

 

مدير منطقه يک شهرداري قزوين تاکيد کرد: اگر به اين نوع بافتها به عنوان يك فرصت نگريسته شود با بكارگيري توانايي هاي بالقوه و بالفعل موجود در برنامه‌ريزي‌هاي شهري مي توان تعادل ويژه‌اي را در نحوه توزيع كمي و كيفي خدمات در مناطق مختلف ايجاد كرد که بر اين اساس  مديريت منطقه يک شهرداري قزوين همه تلاش خود را براي تحقق اين موضوع به کار خواهد گرفت.

 

  

تصاویر مرتبط