شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

دربندي زاده، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين:

طرح معاينه فني تاکسي ها براي آخرين بار تمديد شد

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: طرح تخفيف معاينه فني تاکسي‌ها براي آخرين بار تمديد شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين، عبدالعلي دربندي ­زاده افزود: با توجه به مفتوح بودن سايت نوسازي ناوگان فرسوده تاکسيراني و استقبال تاکسيرانان از اين طرح، ضمن هماهنگي با مرکز معاينه فني خودرو، تخفيف معاينه فني تاکسي ها تا پايان سال جاري براي آخرين بار تمديد شد.

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري تصريح کرد: در مرحله اول اين طرح که از مرداد تا پايان دي ماه سال جاري به اجرا درآمد، هزار و 154 تاکسي شرکت کردند که از اين تعداد 853 دستگاه در مرتبه اول موفق به دريافت معاينه فني شدند و تعداد 301 دستگاه نيز با بر طرف کردن عيوب خودروهاي خود، در مرحله دوم معاينه فني را دريافت کردند.

دربندي زاده افزود: از تعداد 301 دستگاه تاکسي که در مرحله اول مردود شدند، 260 دستگاه به دليل آلايندگي خودرو، 54 دستگاه به دليل کمک فنر، 42 دستگاه به دليل نقص ترمز، 11 دستگاه به دليل انحراف محور و 7 دستگاه نيز به دليل عيوب ظاهري از دريافت معاينه فني در مرحله اول باز ماندند که با بر طرف کردن عيوب ذکر شده، موفق به دريافت معاينه فني در مرحله دوم شدند.

وي افزود: نرخ معاينه فني در سال جاري 22 هزار تومان است که بر اساس طرح تخفيف معاينه فني خودروها و پرداخت يارانه توسط سازمان تاکسيراني، از تاکسي هاي مدل سال 85 به پايين 5هزار و 500 تومان و از تاکسي هاي مدل 85 به بالا 11 هزار تومان دريافت مي شود.

دربندي زاده تصريح کرد: اين خدمات تا هنگامي که سايت نوسازي ناوگان فرسوده مفتوح است، به تاکسيرانان ارائه مي شود و به کساني که جهت نوسازي ناوگان در سايت ثبت نام کنند، خدمات تخفيف معاينه فني به آنان ارائه نخواهد شد.

وي يادآور شد: اميدواريم با اجراي امور رفاهي و حمايتي تاکسيرانان، در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و جلب رضايت آنان، خدمات بهتري ارائه  کنيم.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط