پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۱

نصرتي، شهردار قزوين:

واحدهاي مسکوني که به انبار تبديل شدند از هفته آينده پلمپ مي‌شوند

مسعود نصرتي، شهردار قزوين گفت: از هفته آينده واحدهاي مسکوني که به انبار تبديل شدند در اجراي بند 14 ماده 55 قانون شهرداري‌ها، پلمپ خواهند شد.

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري قزوين؛ نصرتي در جلسه ستاد بحران شهرداري قزوين با دستور کار وضعيت ايمني بازار و ساختمان‌هاي بلند مرتبه افزود: براي اجراي اين قانون نياز به همراهي همه مديران مرتبط داريم چراکه هر اتفاقي بيافتد واقعا کسي پاسخگو نيست.

اين مقام مسوول بيان کرد: تهيه انبار قوانين و مقررات خود را دارد و تبديل کردن واحدهاي مسکوني به انبار تهديدي براي حقوق عمومي شهروندان است.

موضوع دفع خطر به ماموران شهرداري سپرده شده است

وي با بيان اينکه موضوع بازار و ساختمان‌هاي بلند مرتبه از موضوعات مهمي است که بايد جدي گرفته شود، گفت: بند 14 ماده 55 قانون شهرداري‌ها موضوع دفع خطر به ماموران شهرداري سپرده شده است که اين بند بايد به طور جدي اجرايي شود.

نصرتي با اشاره به وضعيت ايمني بازار و رفع خطر از اين بازار گفت: پلاسکو تهران به دليل تعدد مستاجران و سرقفلي‌ها مشکلاتي فراواني داشت اما بازار قزوين از چنين وضعيت برخوردار نيست و اجراي قانون براي بازار شدني است.

شهردار قزوين با تصريح اينکه فرهنگ کار عمومي و قوانين کار عمومي در کشور ما بسيار ضعيف است، گفت: اگر در يک برج 400واحدي فقط اگر 5 نفر  در ايمن سازي برج همکاري نکنند، کار به نتيجه نخواهد رسيد و با مشکل روبرو خواهيم شد.

بازار قزوين يک تهديد بزرگ است

وي بيان کرد: بازار قزوين يک تهديد بزرگ است چراکه در کنار بازار، واحدهاي مسکوني وجود دارد که به طور غيرقانوني به انبار تبديل شده است.

شهردار قزوين گفت: شهرداري اگر ببيند خطري محيط عمومي را تهديد مي کند بايد خطر را از بين ببرد و اين رفع خطر با پلمپ و تخريب مي‌باشد.

نصرتي با اشاره به حادثه آتش سوزي انبار روغن در چند سال گذشته و با بيان اينکه اين حادثه با توجه به دسترسي‌هاي آسان براي اطفاء حريق باز در قزوين بحران ايجاد کرده بود، بيان کرد: اما اگر اتفاقي براي بازار شهر قزوين بيافتد به دليل کوچه هاي مجاور بازار که همه انبار هستند عمليات بسيار سخت خواهد بود.

وي با بيان اينکه براي ايمن‌سازي بازار بايد با اقتدار برنامه‌ريزي شود، افزود: برخي افراد مي‌گويند به دليل نزديکي به عيد و انتخابات، اجراي بند 14 ماده 55 قانون شهرداري‌ها زمان خوبي نيست اما آيا کسي مي تواند مسووليت اتفاقي که پيش بيني نشده است را بپذيرد.

اين مقام مسوول گفت: نبايد از موضوع بازار  به سادگي گذشت چراکه جان و مال مردم در اين بازار است.

وي با تاکيد بر حقوق اجتماعي و عمومي شهروندان بيان کرد: برخي ساختمان هاي کنار بازار از قدمت 50سال برخوردارند و آماده هر اتفاقي هستند.

مشارکت اجتماعي شهروندان افزايش يابد

شهردار قزوين تاکيد کرد: بايد مشارکت و همکاري شهروندان براي ايمن سازي بازار از طريق اطلاع رساني، فرهنگ سازي و آموزش افزايش پيدا کند چراکه اگر 80درصد شهروندان مشارکت داشته باشند بسياري از مشکلات حل خواهد شد.

شهردار قزوين با اشاره به ساختمان هاي بلندمرتبه  گفت: ساختمان‌هاي بلندمرتبه در شهر قزوين هنوز قديمي نشدند و همه آنها بر اساس آئين‌نامه ساخته شدند اما بايد به صورت مستمر ايمني آنها نظارت دقيق شود.

وي گفت: موضوع آسانسور يکي از موضوعات مهمي است که اکنون يکي از مباحث بحراني مي باشد و ساختمان‌هاي بلندمرتبه بايد به آسانسورهاي استاندارد مجهز شوند.

نصرتي گفت: با توجه به اينکه شهر قزوين يک شهر 400هزار نفري است سازمان آتش نشاني شهرداري قزوين داراي 2 نردبان بلند است و همچنين از تجهيزات خوبي برخوردار مي باشد.

وي بيان کرد: سازمان آتش نشاني شهرداري قزوين علاوه بر شهر قزوين به کل استان قزوين خدمات ارائه مي کند و اکنون 80درصد عمليات هاي سازمان آتش نشاني قزوين برون شهري است که اين موضوع باعث شده استهلاک تجهيزات از 7 سال به 2 سال کاهش پيدا کند.

حمايت از سازمان‌هاي آتش نشاني پررنگ‌تر شود

شهردار قزوين تصريح کرد: بايد حمايت از سازمان هاي آتش نشاني از سوي استانداري پررنگ‌تر شود چراکه پاي جان و مال مردم در ميان است.

وي با بيان اينکه در اجراي قوانين کاهش خطر از شهر نبايد به هيچ عنوان کوتاه آمد، گفت: عمر آپارتمان نشيني در شهر قزوين کوتاه است و بحراني که 40 سال پيش در تهران وجود داشت الان در شهر قزوين دارد اتفاق مي افتد.

شهردار قزوين بيان کرد: قوانين ايمن سازي ساختمان ها بايد جدي گرفته شود.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط