چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين مطرح کرد؛

رضايت شهروندان از اجراي طرح مبارزه با جانوران موذي و ناقل بيماري در قزوين

از ابتداي طرح مبارزه با جانوران موذي و ناقل بيماري از سوي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين تاکنون بيش از 18خيابان و مسير اصلي درون شهري طعمه‌گذاري شده و با نصب پلاکارد و تيربرد اطلاع رساني لازم صورت گرفته است.

آرش شايسته نيا، مسوول روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين گفت: خيابان‌هاي آيت‌الله کاشاني حدفاصل پل طالقاني تا کوچه محمديه، خيابان کارگر حد فاصل سه راه سعدي تا تقاطع نواب، خيابان فردوسي حدفاصل ميدان آزادي تا ميدان عدل، خيابان آيت الله طالقاني حدفاصل ميدان آزادي تا چهارراه ولي عصر "عج"، خيابان خيام حدفاصل سه راه خيام تا تقاطع فلسطين از جمله خيابان‌هايي است که عمليات طعمه گذاري صورت گرفته است.

وي اضافه کرد: خيابان عدل حد فاصل سه راه عدل تا ميدان ميرعماد، خيابان منتظري قديم حدفاصل چهار راه منتظري، چهارراه شهدا، خيابان هاي سلامگاه و شهيد انصاري،  خيابان بوعلي حد فاصل چهارراه نادري تا چهارراه نظام وفا، مينودر- بلوار والفجر، سراي حاج رضا، جانبازان و خيابان فرعي مهر، بلوار ميرزا کوچک خان حدفاصل ميدان 22بهمن تا نسيم شمال، مينودر – مالکانه و خيابان سعدي حد فاصل چهارراه بازار تا چهارراه بنياد شهيد از جمله خيابان‌هايي است که عمليات طعمه گذاري صورت گرفته است.

وي با اشاره به نوع طعمه ها افزود: طعمه هاي مصرفي از نوع "ديفيتالون " بوده و به رنگ سرخ است که هيچ گونه آثار زيست محيطي به دنبال ندارد ضمن اينکه کارگران مجرب اين حوزه يک ماه پس از عمليات طعمه گذاري، محدوده هاي مورد نظر را با استفاده از آب و آهگ به طور کامل پاکسازي کرده و نسبت به جمع آوري لاشه حيوانات اقدام مي‌کنند.

شايسته‌نيا گفت: با هدف اطلاع از ميزان رضايتمندي مردم از طرح مبارزه با جانوران موذي و ناقل بيماري کار نظر سنجي از سوي کارشناسان اين حوزه صورت مي‌پذيرد.

مسوول روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين گفت: با توجه به نتايج به دست آمده 86/2 درصد شهروندان از اقدامات انجام شده اعلام رضايت داشته و تنها 13/3درصد آنان نارضايتي خود را اعلام کرده‌اند که پس از ارزيابي هاي مجدد و درصورت تشخيص جهت طعمه گذاري، به طور مجدد مکان‌هاي مورد نظر شهروندان طعمه گذاري خواهد شد.

وي تصريح کرد: 86/8 پاسخگويان شهروند بيان کرده اند که پس از اجراي طرح تعداد موش هادر محل کاهش داشته و 62درصد نيز گفته اند که پس از اجراي طرح طعمه گذاري و مبارزه ، لاشه موش ها را رويت نکرده‌اند.

شايسته نيا با اشاره به اين سوال نظر سنجي که "بهترين اقدام جهت کنترل جمعيت موش ها کدام است؟ " افزود: 16/3درصد از پاسخگويان عدم تخليه زباله در معابر و جوي ها، 17/2درصد طعمه گذاري معابر و خيابان ها، 11/3درصد عدم تخليه فاضلاب مراکز تجاري، رستوران ها، اغذيه فروشي ها و ... و 51/8درصد نيز همه موارد يعني عدم تخليه زباله در معابر و جوي ها توسط شهروندان و کسبه، طعمه گذاري معابر و خيابان ها به وسيله سموم و عدم تخليه فاضلاب مراکز تجاري عنوان کرده‌اند.

مسوول روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين در پايان با قدرداني از شهروندان در همراهي و همياري آنان با مجموعه مديريت خدمات شهري گفت: خدمت به مردم اصلي ترين وظيفه ما در مجموعه مديريت شهري است و روابط عمومي اين سازمان آماده دريافت نظرها، انتقادها و پيشنهادهاي ارزشمند شهروندان است.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط