دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

پيله‌چي، معاون عمراني منطقه سه شهرداري قزوين خبر داد؛

پايان 60درصد از عمليات اجرايي پروژه جدولگذاري منطقه سه شهرداري قزوين

حبيب‌اله پيله‌چي، معاون عمراني منطقه سه شهرداري قزوين گفت: پروژه جدولگذاري خيابان‌هاي اصلي منطقه سه شهرداري قزوين از 60درصد پيشرفت فيزيکي برخوردار مي‌باشد.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ پيله‌چي افزود: امسال براي اجراي اين پروژه 3ميليارد ريال اعتبار هزينه خواهد شد.

وي پيش‌بيني کرد: عمليات عمراني اين پروژه از اوايل شهريور 95 آغاز شده است و قرارداد اجرايي اين پروژه يک سال مي‌باشد.

وي گفت: پيش بيني مي‌شود با توجه به سرعت عمل اجرا، اين پروژه قبل از موعد قرارداد به پايان برسد.

اين مسوول گفت: عمليات عمراني جدولگذاري خيابان‌هاي اصلي منطقه سه شهرداري قزوين به منظور زيباسازي منظر شهري اجرايي مي‌شود.

پايان پيام

تصاویر مرتبط