دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين خبر داد؛

پايان 70درصد از عمليات آماده‌سازي مرحله اول ناحيه عظيمه قزوين

کيومرث فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: عمليات عمراني آماده‌سازي ناحيه عظيمه قزوين در حال اجراست که اکنون طبق بودجه پيش‎بيني شده، 70درصد از عمليات آماده‌سازي اجرايي شده است.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ فدائي‌فر با بيان اينکه مساحت ناحيه عظيمه 330 هکتار است، افزود: حجم کاري عمليات عمراني آماده‌سازي ناحيه عظيمه قزوين زياد است و امسال مرحله اول آن در حال اجراست.

وي بيان کرد: آماده‌سازي اين ناحيه از اواخر سال گذشته آغاز و براي آماده‌سازي اين ناحيه يک ميليارد و 500ميليون تومان اعتبار پيش‌بيني شده است.

فدائي‌فر با بيان اينکه اين پروژه در راستاي ارائه خدمات به شهروندان در حال اجراست، گفت: اجراي اين پروژه از خواسته‌هاي اعضاي تعاوني اين ناحيه است که بيش از 20سال انتظار  اجراي آن را داشتند.

وي با بيان اينکه تعاوني اين ناحيه بيش از 4هزار عضو دارد، افزود: تعاوني نازنخ، تعاوني شهرداري قزوين، تعاوني شيشه، تعاوني فرش اکبتان و تعاوني دادگستري از تعاوني‌هاي اين ناحيه هستند.

اين مقام مسوول تصريح کرد: اکنون شهرداري قزوين با تمام امکانات و باسرعت در حال اجراي اين پروژه است.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط