شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

رشوند، مسئول واحد داوطلبين سازمان آتش نشاني قزوين:

ششمين دوره آموزشي کلاسهاي آتش نشانان داوطلب قزويني برگزار شد

ابراهيم رشوند، مسئول واحد داوطلبين سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين از برگزاري ششمين دوره آموزشي کلاس هاي آتش نشانان داوطلب در مرکز آموزش سازمان آتش نشاني قزوين خبر داد .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين؛ رشوند اظهار کرد: اين دوره از کلاسها با حضور 34 نفر از آقايان داوطلب به مدت 12 ساعت و به صورت تئوري و عملي در مرکز آموزش آتش نشاني قزوين در ايستگاه شهيد بابايي برگزار شد و افرادي که موفق شدند حد نصاب نمره 12 را از آزمونهاي اين دوره کسب کنند جهت ثبت نام در دوره تکميلي معرفي گرديدند .

رشوند افزود : دوره تکميلي بمدت 32 ساعت بوده و چنانچه متقاضيان در تمام کلاسهاي اين دوره مشارکت داشته باشند و در آزمونهاي تخصصي مربوطه قبول شوند در حد يک آتش نشان نيمه حرفه اي مي توانند در عملياتهاي اضطراري مشارکت يابند و هميار آتش نشانان شوند .

وي اظهار کرد آتش نشانان داوطلب افرادي هستند که با حضور داوطلبانه خود بدون هيچگونه چشم داشتي در سازمان آتش نشاني به صورت رايگان اقدام به فراگيري آموزش هاي تخصصي آتش نشاني مي نمايد و به منظور خدمت به مردم و حفاظت از سرمايه هاي ملي در اين راه گام بر مي دارند تا در مواقع بروز بحران و حوادث به کمک مردم بشتابند و براي نجات جان و مال مردم و هموطنان مفيد باشند.

رشوند در ادامه افزود : طرح آموزش و بهره گيري از نيروهاي داوطلب آتش نشان و امداد و نجات از اولويت ها و برنامه هاي اين سازمان به شمار مي رود چرا که اين نيروهاي آموزش ديده در مواقع لزوم مي توانند بعنوان مکمل امدادگران حاضر شوند و در دستيابي به سطح بالاتر ايمني شهري جايگاه و نقش ويژه اي داشته باشند .

وي در پايان خاطر نشان کرد نيروهاي داوطلب آموزش ديده مي توانند به هنگام بروز حوادث و بحران با صلاحديد مديريت اين سازمان فراخوان شده و همانند نيروهاي آتش نشان حرفه اي وارد محل حادثه شوند و نسبت به ارائه خدمات به همشهريان و سازمان آتش نشاني اقدام کنند .

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط