شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين:

مجوز 236حفاري در منطقه سه شهرداري قزوين صادر شد

کيومرث فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: در پائيز امسال 236 مجوز حفاري در منطقه سه شهرداري قزوين صادر شده است.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ فدائي‌فر افزود: در اين مدت 4 هزار و 855 مترطول حفاري براي 236 مورد صورت گرفته است.  

وي گفت: در اين مدت 2 مورد براي شرکت آبفاي شهرستان قزوين به متراژ هزار و 229 متر طول و سه مورد براي سازمان پارک‌هاي شهرداري قزوين به متراژ 557  مترطول مجوز حفاري صادر شده است.

فدائي‌فر گفت: همچنين در اين مدت 19 مورد براي گاز ناحيه قزوين به متراژ 2هزار و 258 مترطول و يک مورد براي شرکت برق قزوين به متراژ 9 مترطول مجوز حفاري صادر شده است.

وي بيان کرد: در اين مدت همچنين يک مورد براي سازمان ترافيک شهرداري قزوين به متراژ 63مترطول، 2مورد براي سازمان ميادين به متراژ 23مترطول، يک مورد براي سازمان پسماند به متراژ 8مترطول و يک مورد براي سازمان بهسازان به متراژ 145 مترطول مجوز حفاري صادر شده است.

فدائي‌فر گفت: در اين مدت نيز براي ناحيه مهديه 49مورد به متراژ 180مترطول و براي ناحيه مينودر 22مورد به متراژ 18مترطول مجوز حفاري صادر شده است.

اين مقام مسوول بيان کرد: در اين مدت 222 مورد مجوز حفاري براي انشعابات مردمي به متراژ هزار و 248 مترطول صادر شده است.

وي تاکيد کرد: شهروندان قبل از اقدام به هر گونه حفاري در معابر اصلي و فرعي حتما از شهرداري و ساير شركت‌هاي خدمات رسان مجوز دريافت کنند تا شهرداري نيز با آگاهي از مجوزهاي صادر شده بتواند به موقع با هماهنگي شركت‌هاي عنوان شده نسبت به مرمت و آسفالت محل حفاري اقدام كند.

پايان پيام 

 

 

  

تصاویر مرتبط