چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۸

قاسمي، مديرعامل سازمان زيباسازي شهرداري قزوين:

تصاوير ورزشکاران ملي بر روي ديوار ورزشگاه 22 بهمن قزوين نقاشي مي‌شود

داريوش قاسمي، مديرعامل سازمان زيباسازي شهرداري قزوين از آغاز اجراي نقاشي ديواري بر روي ديوار ورزشگاه 22 بهمن واقع در محله توحيد به متراژ 205 مترمربع خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان زيباسازي شهرداري قزوين؛ قاسمي افزود: اين سازمان در راستاي بهبود فضاهاي شهري و متناسب با فضاهاي موجود اقدام به نقاشي بر روي ديوارهاي شهري مي‌کند.

وي بيان کرد: در طراحي و نقاشي بر روي ديوار وزشگاه 22 بهمن واقع در محله توحيد از تصاوير ورزشکاران ملي استفاده شده که اين موضوع براي اولين بار در شهر قزوين به اجرا در آمده است.

قاسمي اضافه کرد: استفاد از تصاوير ورزشکاران ملي از خصوصيات بارز اين پروژه نقاشي به شمار مي‌رود.

قاسمي در پايان با توجه به هزينه بالاي اجراي  نقاشي بر روي ديوارها از مردم فهيم قزوين که در حفظ و نگهداري اينگونه اقدامات، سازمان زيباسازي را ياري مي‌کنند تقدير و تشکر کرد.

 

تصاویر مرتبط