دوشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۱۹

افزايش تراكم در قسمتي از بافت هاي فرسوده قزوين تصويب شد

كميسيون ماده 5 (طرح تفصيلي)سازمان مسكن و شهرسازي شهر قزوين با افزايش تراكم پلاك هاي واقع در قسمتي از بافت هاي فرسوده شهر قزوين با رعايت گذربندي مشخص، موافقت كرد.

 

به گزارش روابط عمومي حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين، در جلسه هفتم مردادماه كميسيون ماده 5 (طرح تفصيلي)سازمان مسكن و شهرسازي شهر قزوين با افزايش تراكم پلاك هاي واقع در محدوده منبع آب از 60 به100 درصد  موافقت شد.
 بنابراين گزارش؛ براساس بند 15 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي با تعريض گذرهاي 8 متري به 10 متري كه قابليت تعريض را داشته باشند، جهت استفاده از امتيازاتي مانند مازاد تراكم و كوچه هاي 10 متري موافقت و مناطق ممنوعه مشمول اين مصوبه افزايش تراكم نخواهد شد.
اين گزارش مي افزايد: محدوده مذكور كه از شمال به فلسطين غربي، از شرق به خيابان سعدي، از غرب به كوچه نسترن اي خيابان و از جنوب به خيابان مجاهد تعريض مي شود، در طرح تفصيلي تهيه شده توسط مشاور شارمند، با تراكم 60 پيش بيني شده بود.
لازم به ذكر است؛ رعايت گذر بندي براي ضوابط طرح تفصيلي در مصوبه مذكور الزامي شناخته شد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط