یکشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۱۸

نصرتي شهردار قزوين خبر داد:

پايان جابجايي تاسيسات و آغاز عمليات احداث تقاطع غير همسطح در نادري

شهردار قزوين از پايان عمليات جابجايي تاسيسات لوله آب 800 و 250 كه در محل احداث تقاطع غير همسطح نادري قرارگرفته بود، خبر داد .

به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين ، مسعود نصرتي گفت: تاسيسات لوله آب 800 و 250 كه در محل احداث تقاطع غير همسطح نادري قرارگرفته بود با حساسيت مديريت شهري قزوين نسبت به آينده شهر و همراهي و حمايت شركت آب و فاضلاب قزوين جابه جا شد.

نصرتي با بيان اينكه عمليات اجراي تقاطع غير همسطح از ابتداي هفته آينده آغاز مي شود، افزود: پيمانكار اين پروژه نسبت به اجراي كامل آن طبق برنامه زمان بندي تقاطع غير همسطح چهارراه عمران قول مساعد داده است.
وي ادامه داد: خط 63 كيلو ولت برق كه در مسير اجراي پروژه قرارداشت با همراهي و حمايت شركت توزيع نيروي برق منطقه اي زنجان و همكاري مديريت شركت توزيع نيروي برق استان قزوين با اجراي تمهيداتي در داخل پروژه حفظ مي شود.
شهردار قزوين تصريح كرد: همانند خط 63 كيلو ولت برق، امكان حفظ لوله آب 800 كه در مجاورت پروژه قرارداشت ميسر بود اما با حساسيت و نگاه به آينده عمليات جابجايي صورت گرفت.
اين مسئول در خصوص وضعيت پيشرفت فيزيكي تقاطع غير همسطح چهارراه عمران گفت: فرآينده احداث هر تقاطع غير همسطح شامل 4 مرحله كه اولين مرحله و مهم ترين آن اجراي شمع ،دوم سرشمع ،سوم پايه و مرحله آخر عرشه پل است.
وي با تاكيد بر اينكه در عمليات احداث اين تقاطع هيچ نوع تاسيساتي جابجا نشد، اضافه كرد: در طراحي تقاطع عمران تعداد 92 شمع پيش بيني شده كه با همراهي و همكاري مشاور طرح، اجراي سرشمع ها در حال انجام است و پروژه طبق برنامه زمان بندي به پايان مي رسد.
نصرتي در پايان گفت:براي انطباق ميزان پيشرفت فيزيكي دو تقاطع غير همسطح نادري و عمران، حفاري شمع ها در تقاطع نادري - برخلاف تقاطع عمران كه به صورت دستي انجام شد - توسط دستگاه حفار صورت مي گيرد تا پروژه طبق برنامه زمان بندي پيش رود.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط