یکشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۱۸

پاركينگ مكانيزه در شهر قزوين ‌احداث مي شود

مدير هماهنگي و نظارت حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري از تدوين سياست هاي تشويقي جديد در سال جاري براي جذب بخش خصوصي جهت احداث پاركينگ هاي طبقاتي خبر داد.


اسماعيل عرشيان، مدير هماهنگي و نظارت حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري در شانزدهمين نشست تخصصي رايزني و مشاوره مرحله اجراي طرح هاي مصوب طرح تدوين و تبيين بيست طرح تحول گرا براي شهر با محوريت شهرداري قزوين "قزوين 20+ "، گفت: جهت تدوين سياست هاي تشويقي جذب سرمايه گذار از تجربيات كلان شهرها استفاده شده كه اين سياست ها جهت احداث پاركينگ هاي طبقاتي به صورت لايحه تقديم شوراي اسلامي شهر خواهد شد که اميدواريم پس از تصويب آن كمتر شاهد مشكلات جذب سرمايه گذار در اين زمينه باشيم.
وي در خصوص احداث پاركينگ هاي همسطح بيان كرد: با مطالعات صورت گرفته در سال 87، 92 مكان در قزوين قابليت تبديل به پاركينگ هاي همسطح را دارند.
عرشيان با بيان اينكه اقدامات اوليه در زمينه احداث و توسعه پاركينگ هاي مسطح انجام شده است، افزود: مهم ترين مشكل در زمينه احداث و توسعه پاركينگ هاي مسطح، وجود ساختار اداري غلط و اختلاف شهرداري با سازمان بازرگاني مي باشد كه هم اكنون در حال پيگيري اين موضوع هستيم.
وي با اشاره با احداث پاركينگ هاي طبقاتي تصريح كرد: شهروندان تمايلي براي استفاده از پاركينگ ندارند و اين موضوع در توجيه اقتصادي احداث پاركينگ هاي طبقاتي و جذب سرمايه گذار تاثير گذاشته است.
وي از احداث پاركينگ هاي مكانيزه در شهر قزوين خبر داد و گفت: مقدمات احداث اين نوع پاركينگ توسط شهرداري فراهم شده است كه در اين زمينه 500 ميليون تومان اعتبار تعريف شده است.
عرشيان با اشاره به مزاياي احداث پاركينگ هاي مكانيزه گفت: احداث اين نوع پاركينگ كارايي خوبي براي شهر قزوين خواهد داشت.
دربندي زاده، مدير امور سرمايه گذاري شهرداري قزوين نيز با اشاره به اينكه شهرداري قزوين سياست هاي تشويقي خوبي براي جذب سرمايه گذار پيش بيني كرده، ولي باز هم سرمايه گذاران رغبتي براي احداث پاركينگ ها ندارند، گفت: در سال جاري شهرداري قزوين فراخواني را جهت احداث پاركينگ توسط بخش خصوصي با شرايط ويژه منتشر كرد، ولي متاسفانه نتيجه خاصي نداشت.
در ادامه، اعضاي كارگروه به نقد، بررسي و ارايه پيشنهاد در خصوص شرايط جذب سرمايه گذار در رابطه با احداث پاركينگ ها پرداختند.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط