دوشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۲۵

مديرعامل سازمان آمار و فناوري اطلاعات شهرداري خبر داد؛

تجهيز استوديو شهر قزوين به شبكه داخلي

سازمان آمار و فناوري اطلاعات به درخواست روابط عمومي شهرداري مركز، اقدام به تجهيز استوديو شهر به شبكه داخلي كرد.

 

مدير عامل سازمان آمار و فناوري اطلاعات شهرداري، هزينه انجام طرح را 100 ميليون ريال اعلام و بيان كرد: با اين اقدام امكان ارتباطات تجهيزات داخلي استوديوي شهر و همچنين ارتباط آن با مركز كنترل ترافيك جهت دريافت اخبار ترافيكي ميسر مي شود.
 
محسن اسفندياري با بيان اين که اين مرکز ارديبهشت ماه سال جاري به اتمام و بهره برداري رسيد، اظهار كرد: هدف از انجام اين پروژه ارتباط دايمي با مركز كنترل ترافيك شهري مي باشد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط