شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۲۳

قهرماني تنيس روي ميز تاکسيراني قزوين در مسابقات کارگران

سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني قزوين در مسابقات تنيس روي ميز قهرماني كارگران در قزوين كه به مناسبت گراميداشت مقام كارگر برگزار گرديد موفق به كسب مقام اول اين دوره از مسابقات شد.

 

پيرو برگزاري يك دوره مسابقات تنيس روي ميز قهرماني كارگران در قزوين كه به مناسبت گراميداشت مقام كارگر برگزار گرديد سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني قزوين موفق به كسب مقام اول اين دوره از مسابقات شد.
اين مسابقات كه در محل خانه تنيس قزوين با حضور هفت تيم تنيس باز مطرح كارگران قزوين برگزار شد تيم سازمان تاكسيراني قزوين توانست مقام اول اين مسابقات را بدست آورد اعضاي اين تيم عبارت بودند از آقايان : فرامرز رسولي ؛ قاسم غياثوند ؛ خسرو مايلي ؛ ايمان گلشاهي و حسين خباز   به سرپرستي آقاي اردشير محمودي   كه در رشته تيمي مقام اول و در رشته انفرادي هم كه با حضور 42 نفر تنيس باز برگزار گرديد آقاي ايمان گلشاهي از اين تيم مقام اول را كسب نمود.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط