شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۱۶

گنجي، مدير منطقه سه شهرداري قزوين:

عمليات اجرايي آماده‎سازي بافت‌هاي باز تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري به اتمام مي‌رسد

عمليات اجرايي آماده‎سازي بافت‌هاي بازي که در سال 90 برنامه ريزي شده بود با اعتبار 300 ميليون تومان تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري به اتمام مي‌رسد.ناصر گنجي، مدير منطقه 3 شهرداري قزوين گفت: عمليات اجرايي آمادهسازي بافت هاي بازي که در سال 90برنامه ريزي شده بود با اعتبار 300 ميليون تومان تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري به اتمام مي‌رسد.

به گزارش روابط عمومي منطقه 3 شهرداري قزوين؛ گنجي با بيان اينکه پروژه آمادهسازي بافت هاي باز  با هدف تشويق براي ساخت و ساز و صدور مجوز پروانه ساختماني مي باشد، بيان کرد: منطقه سه با توجه به شرايط آن داراي بافت هاي باز زيادي است، بر اين اساس هرساله طبق برنامه ريزي و اولويت اجراي اين پروژه برنامهريزي مي شود که برنامه ريزي سال گذشته تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري به اتمام خواهد رسيد.

وي بيان کرد: طبق برنامه‌ريزي سال گذشته آمادهسازي بافت باز زمين هاي تعاوني کارگران به مساحت 9هزار و 100مترمربع، قطعه 45 ناحيه ملاصدرا به مساحت 3هزار و 816 مترمربع انجام شده است، افزود: تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري آماده سازي بافتهاي باز شهرک طلايه مينودر با مساحت 4هزار و 400مترمربع،قطعه 65 ناحيه ملاصدرا با مساحت هزار و 40مترمربع و قطعات 66، 67، 68 و خيابان امير کبير شرقي در ناحيه ملاصدرا به مساحت 14هزار و 400مترمربع انجام خواهد شد.

مديرمنطقه 3 شهرداري قزوين با اظهار اينکه مساعد نبودن هوا در روزهاي پاياني سال گذشته باعث شد عمليات عمراني اين پروژه به اتمام نرسد و  ادامه اجراي پروژه به سال جاري موکول شده است، بيان کرد: در اين پروژه 40هزار مترمکعب خاکبرداري و 9هزار متر مکعب خاکريزي انجام خواهد شد.

اين مقام مسوول خاکبرداري، خاکريزي، جدول‌گذاري و بتن ريزي را از مشخصات عمراني اين پروژه دانست و افزود: آماده سازي بافت‌هاي باز بر اساس نياز شهروندان براي ساخت و ساز انتخاب و اولويت بندي مي شود.

پايان پيام

تصاویر مرتبط