پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۱۴

فرازمند راد، مديرعامل سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري:

احداث پايانه نسيم شمال قزوين امسال اجرايي مي شود

د رصورت تملك زمين هاي نسيم شمال توسط منطقه يك شهرداري قزوين، سازمان پايانه هاي مسافربري طرح احداث اين پايانه را اجرايي خواهد كرد.

فرازمند راد، مديرعامل سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت: درصورت تملك زمين هاي نسيم شمال توسط منطقه يك شهرداري قزوين ، سازمان پايانه هاي مسافربري طرح احداث اين پايانه را اجرايي خواهد كرد.

فرازمند راد افزود: محل احداث اين پايانه در كمربندي ميرزا كوچك خان ضلع شمال غربي تقاطع كمربندي نسيم شمال در زميني به مساحت دو هكتار مي باشد .
وي افزود: هدف از احداث اين پايانه ساماندهي شركتهاي مسافربري كه اقدام به حمل مسافر به مناطق شمالي كشور مي نمايند بوده و در حال حاضر بصورت بلاتكليف در حاشيه ميدان 22 بهمن با ايجاد آلودگيهاي بصري و صوتي و ترافيكي و نا امن بودن محيط اقدام به جابجايي مسافر مي نمايند .
 
مدير عامل سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري قزوين اظهار کرد: جهت پيشرفت اهداف فوق بودجه اي به مبلغ 14 ميليارد ريالدر سال 91 براي اهداف فوق تخصيص يافته كه مبلغ هفت ميليارد ريال  بابت تملك اراضي توسط شهرداري منطقه يك و هفت ميليارد ريال بابت احداث فاز اول ترمينال از طريق سازمان پايانه ها اختصاص يافته است.
 
شايان ذكر است در حال حاضر ميزان 2500 متر مربع از مساحت فوق الذكر مورد تملك واقع شده و مابقي آن نيز درحال مذاكره و به نتيجه رساندن مي باشد و براي مجموعه فوق نيز طرح اجرايي آن توسط سازمان طراحي شهرداري قزوين تهيه و فاز دوم نيز بررسي و مورد تأئيد واقع شده و در روز معلم كلنگ زني شده است.
 
پايان پيام

 

 

تصاویر مرتبط