شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۲

حسيني، يك استاد دانشگاه:

جشنواره اسباب بازي در كشور بي نظير است

كهن شهر قزوين نقش موثري در فرهنگ و تاريخ كشورمان داشته است.

 

حسيني استاد دانشگاه ضمن بازديد ازدومين جشنواره بازي واسباب بازي و در گفت وگو با نشريه سنگ،کاغذ، قيچي اظهار داشت: شهر قزوين يکي از جلوه گاه هاي مهم فرهنگ، تاريخ وتمدن ايران زمين است وبه علت نزديکي به پايتخت در 20 سال اخيرنقش موثري درفرهنگ وتاريح کشورمان داشته است.
حسيني ادامه داد: قزوين نقش پيشتازي در فرهنگ وتمدن ايران زمين داشته است و دومين جشنواره بازي واسباب بازي كه براي دومين بار در آن برپا مي شود اقدامي ابتكاري دراين راستابوده است .
وي ادامه داد: تکامل خط خوشنويسي در شهر کهن قزوين صورت گرفته و خوشنويسي در فرهنگ نماد دانايي و دانش مردمان يک سرزمين است.
اين استاد دانشگاه افزود: از ديگر سوي مردان تاريخ سازي در قزوين بودند که هر کدام به نوبه ي خود پيشرو در دانش و فن بودند.
وي تصريح کرد: پژوهش نسخه هاي خطي وبازيابي اصالت وفرهنگ تمدن ايران واسلام در حوزه ي نسخه هاي خطي يادگار زنده ياد علامه محمد قزويني است؛ ايشان بابسياري از دانش پژوهان وايران شناسان عصر خود ارتباط داشتند و مطالعات در اين زمينه ها را دنبال مي کردند .
اين مسوول ادامه داد: علامه علي اکبردهخدا نيزدر عرصه ي فرهنگ نويسي پيشرو بود؛ زماني علامه به اين کار پرداخت که شيوه ي تدوين فرهنگ نامه ها به اين شکل نبود ونخستين کار ماندگار در اين زمينه را ايشان انجام دادند.
حسيني به ديگر ويژگي هاي شهر قزوين اشاره کرد و گفت : عالمان حوزه ي علميه اين خطه نيز داراي انديشه ي فلسفي وصاحب اثر بودند ؛ علامه آقا سيد موسي زرآبادي وعلامه سيدابوالحسن رفيعي قزويني ياد کرد ، چراکه بعد از ملاصدرا در حوزه فرهنگ وتمدن ايران حرفي نو براي گفتن داشتند.
وي ادامه داد : شهر قزوين داراي اصالت هاي تاريخي منحصر به فردي است ؛ قزوين به گواهي تاريخ نخستين شهرايران ، نام مي گيرد ؛ شايد به خاطر باغ هاي پسته اي که در پيرامون قزوين بوده است معناي رنگ مغز پسته اي معروف ، شناخته شده است.
وي تاکيد کرد: قزوين شهر آب انبارهاي تاريخي است ، چه کسي مي تواند از اهميت وسازه ي معماري منحصر به فرد آب انبارهاي قزوين سخن نگويد؟امروزه آب انبار سردار با حجم دو ميليون ليتر مکعب آب مي تواند بزرگترين آب انبار جهان ناميده شود وگنبدآن نيز يکي از گنبد هاي شناخته شده در جهان است.
اين استاد دانشگاه افزود : حمد ا... مستوفي مرد ديگري از اين ديار است که درکتاب تاريخ گزيده ي اومي توان اطلاعات بسياري را به لحاظ شناخت جغرافيايي از آن دوران بدست آورد.
حسيني تصريح کرد : آنچنان که طي سالهاي اخير در ايام نوروز به شهر هاي مختلف سفر کردم هيچ کدام جشنواره اي همچون جشنواره بازي واسباب بازي آنهم در مکان تاريخي مثل سعدالسلطنه نداشته اند.
وي ادامه داد : کودکان رويکرد اصلي اين جشنواره هستند و قادر خواهند بود تصوير خوبي از کودکان ديروز ، اکنون وآينده ي ايران اسلامي داشته باشند .
اين مسئول تاکيد کرد : اين جشنواره يک کارارزشمند تحقيقاتي پژوهشي که بايد به برگزار کنندگان آن تبريک گفت.
حسيني يادآور شد : بسيارسزاوار است در کنار اين نشاط و شادابي اجتماعي سرور دانايي را از جنس قزوين شناسي هم نشان داد ؛ استاد دکتر محمد دبير سياقي يکي از نخستين فردوسي شناسان نامدار ايراني در اين ديارهستند که بايد نام وکارهايشان شناخته شود واين فرصت مجال خوبي براي اين گونه کارهاست .
وي ادامه داد : در جشنواره بازي واسباب بازي که اغلب اقشار جامعه بايک انبساط خاطر حضوردارند بايد اطلاعات خاص قزوين را به آنان شناساند تا از يک سرور دانايي نسبت به قزوين برخوردار شوند.
حسيني در رابطه با قدمت مکان تاريخي سعدالسلطنه اظهارکرد : سعدالسلطنه به لحاظ کاربري ونوع خاص ارتباطي که داشته است مجموعه اي منحصر به فرد تلقي مي شود معماري اين بنا با ديگر بناهاي همانند فرق دارد.
اين استاد دانشگاه تصريح کرد : چيزي که بسيار زيباست تغيير کاربري آن از کاروانسرا به يک مکان فرهنگي وهنري است که بايد به دست اندر کاران مربوطه تبريک وخسته نباشيد گفت.
وي ادامه داد : برگزاري تورهاي قزوين گردي در کنار جشنواره هاي اين چنيني براي کودکان ونوجوانان وبيان اهميت و تاريخچه ي آثارکهن اين شهر به آنان مقدمه اي براي شناخته تر شدن قزوين در بين خانواده ها ي بومي وحتي غير بومي مي شود.
حسيني افزود : بعد ازشناسندن قزوين به دانش آموزان به عنوان کساني که در لبه ي يادگيري دانش هستند بايد فرصت گفت وگو با مفاخر ومشاهير شهر رافراهم کنيم
امروزه قزوين از افراد دانشوري برخوردار است اما آنها معرفي وشناخته نشدند
وي ادامه داد : مي توان در نشريات محلي و شبکه ي استاني به شناخت مفاخر وجايگاه هاي فرهنگي واجتماعي اين شهر پرداخته شود به عنوان مثال مسجد جامع يکي ازاماکن بااصالت ومهم ايران است اما آنچنان مورد توجه و باز بيني قرار نگرفته است.
حسيني بيان کرد : يکي ديگر از کارهاي مهم بازشناسي آداب وفرهنگ عموم مردم است، اگراکنون درجهت گويش ولهجه شناسي وبه نوشتار درآوردن موضوعات فرهنگي رايج اقدام خاصي صورت بگيرد اثر بخشي خاص خود را خواهد داشت.
اين استاد دانشگاه تصريح کرد : زنده کردن موضوعاتي که شهر قزوين امروزه حرفي براي گفتن دارد نيز ازجمله موضوعات مهم است که به لحاظ پيشينه هنري وعلمي ادبي مي توان به آنها پرداخت.
وي درادامه گفت :بهترين کار آن است که از خردمندان و دانشوران شهر قزوين دعوت شود تاخودآنان نکاتي را از ديد آسيب شناسي موجود بحث وبررسي کنند وفرصت ها،تهديدها ،نقاط ضعف وقوت راعنوان کنند شهر قزوين داراي نقاط قوتي که بابرطرف کردن پاره اي از نقاط ضعف مي تواند به قطب فرهنگي کشور تبديل شود.
حسيني تاکيد کرد : به طور حتم شهري که نخستين هتل ايران درآن ساخته شده حتما در جذب گردشگر نقش مهمي ايفامي کرده است
وي تاکيد کرد : به اهتمام سازمانهاي متولي يک نشست همايش قزوين شناسي گذاشته شود تا افراد بايک خرد جمعي شرکت کنند ومسئولان از آراء ونظرات خردمندان قزوين براي اعتلاي اين شهر بهره مند شوند.

 

تصاویر مرتبط