یکشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۴

صباغان، مدير عامل سازمان تاكسيراني شهرداري قزوين:

تا پايان سال؛ نصب تابلوي راهنماي مسير براي ايستگاه CNG انجام مي گيرد

مدير عامل سازمان تاكسيراني شهرداري قزوين ازنصب تابلوي راهنماي مسير براي ايستگاه هاي CNG به منظور سهولت در دسترسي شهروندان تا پايان سال خبر داد.

 

جواد صباغان مدير عامل سازمان تاكسيراني شهرداري قزوين در گفت و گو با پيام شهر با اشاره به اقدامات اين سازمان براي آغاز سال نو عنوان كرد: برنامه سازمان تاكسيراني شهرداري قزوين براي ايام نوروز، بازديد از جايگاه هاي CNG و رسيدگي به وضعيت اين جايگاه ها از نظر نظافت آن و سرويس هاي بهداشتي و همچنين نصب بنر هاي تبريك ايام نوروز مي باشد.
 وي در ادامه بيان كرد: به منظور تسريع در روند اجراي برنامه ها، براي طراحي بنر ها و نظافت جايگاه ها با شركت هاي مربوطه قرارداد منعقد شده تا براي سال جديد بنر ها در محل هاي مورد نظر نصب و جايگاه ها تنظيف شوند.
مدير عامل سازمان تاكسيراني شهرداري قزوين با اشاره به اينكه تابلو هاي سقفي تاكسي ها و جايگاه هاي تاكسي سطح شهر به منظور تبريك سال جديد مورد استفاده قرار مي گيرند، تصريح كرد: همچنين نظافت تاكسي هاي سطح شهر توسط تاكسيرانان در اين ايام مورد توجه سازمان تاكسيراني مي باشد.
صباغان در پايان با بيان اينكه سرويس دهي تاكسي هاي سطح شهر در ايام نوروز نيز انجام مي گيرد، خاطر نشان كرد: در اين ايام مشكلي از نظر جا به جايي مسافران وجود نخواهد داشت و تاكسي هاي سطح شهر در صورت وجود مسافر اقدام به جا به جايي شهروندان مي كنند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط