شماره پیامک برای دریافت نظرات و پیشنهادات شهروندان در مورد کانکس دوچرخه مسیر سلامت اختصاص یافت

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: به منظور دریافت انتقادات و پیشنهادات شهروندان در مورد عملکرد کانکس کرایه دوچرخه مسیرسلامت شماره پیامک ۱۰۰۰۳۰78اختصاص داده شده است

۱۳۹۸/۰۸/۱۸