دانشجويان خارجي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) از موزه قجر بازديد کردند

50 نفر از دانشجويان غير ايراني دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) با مشارکت سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين با هدف تقويت زبان فارسي و آشنايي بيشتر با فرهنگ ايران، از موزه مردم شناسي (حمام قجر) و...

۱۳۹۵/۱۰/۰۴