198 نفر از بانوان از خدمات اتاق مادر و کودک پايانه آزادگان قزوين استفاده کردند

علي محمدحسيني، مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت: 198 نفر از بانوان براي رسيدگي به نوزادانشان در فصل پائيز امسال به اتاق مادر و کودک در پايانه مسافربري آزادگان شهر قزوين مراجعه...

۱۳۹۵/۱۰/۱۱