تجليل از شهردار قزوين در جشن پايان سال صنعت ساختمان به عنوان چهره برتر

در چهارمين جشنواره چهره سال صنعت ساختمان که به همت «مجتمع رسانه‌اي ساختمان» با حضور دستيار ويژه رئيس جمهور در حقوق شهروندي برگزار شد از نصرتي، شهردار قزوين به عنوان چهره سال 95 صنعت ساختمان تجليل...

۱۳۹۵/۱۲/۱۸