هشتمین برنامه از جنگ های بزرگ تابستانه «همسایه من» در ناحیه مینودر قزوین برگزار شد

به مناسبت بزرگداشت یادواره سه هزار شهید استان قزوین؛هشتمین برنامه از جنگ های بزرگ تابستانه «همسایه من»از سوی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در ناحیه مینودر برگزار شد.

۱۳۹۷/۰۴/۳۰