بازدید رئیس شورای اسلامی شهر از نمایشگاه معرفی ظرفیت ها و دستاوردهای شبکه جوانان رضوی

برجی سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین به همراه علی فرمانی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین، امامقلی رئیس حوزه هنری، طاهری معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، و جمعی از...

۱۴۰۱/۰۸/۲۸