بهره‌برداري از دو پارکينگ تاپايان اسفند ماه سالجاري درخيابان طالقاني

با توجه به ضرورت احداث پارکينگ در خيابان طالقاني به علت عدم وجود فضاي پارک کافي و افزايش تقاضاي پارکينگ پس از افتتاح مجتمع‎هاي تجاري در حال احداث در خيابان طالقاني اقدامات لازم براي آماده سازي دو...

۱۳۹۰/۱۲/۰۹