نوروز 91 مردم ايران ميهمان دومين جشنواره بازي واسباب بازي در قزوين هستند

بزرگ ترين برنامه فرهنگي کشور با عنوان دومين جشنواره ملي و نمايشگاه بازي واسباب بازي قزوين نوروز سال91 از سوم تا يازدهم فروردين ماه درمجموعه تاريخي سعدالسلطنه برگزار مي شود و در کنار اين حرکت مهم،...

۱۳۹۰/۱۲/۲۸