شهرداري در شهر مشکل آبگرفتگي ندارد/ طغيان رودخانه هاي اطراف شهر منجر به سيلاب در شهر شد

سيلابي که از کوهستان هاي اطراف شهر قزوين، موجب طغيان رودخانه وشته و در نهايت ورود به شمال غرب شهر شد، مشکلات اصلي آب گرفتگي را ايجاد کرد و گرنه شهرداري در داخل شهر مشکلي خاصي ندارد.

۱۳۹۱/۰۲/۱۵