طرح تغيير جهت خيابان شهرداري و خط وِيژه خيابان طالقاني کماکان اجرا مي شود

فرمانده نيروي انتظامي قزوين بعد از بازديد از مرکز کنترل ترافيک قزوين، در جلسه‌اي با معاون شهرداري قزوين ضمن تشکر از همراهي شهرداري وپليس راهنمايي ورانندگي وضعيت معابر مرکزي شهر پس از طرح تغيير جهت...

۱۳۹۰/۱۱/۱۵