توليد آثار فاخر موسيقي مرکز سرود و آهنگهاي انقلابي با محتواي فرهنگ شهروندي

صادق آريان ورزشي بازديد مرکز سرود وآهنگهاي انقلابي اين سازمان از مرکز موسيقي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران را در راستاي تبادل اطلاعات با اين مرکز به منظور توليدات موسيقيايي با محتواي فرهنگ...

۱۳۹۱/۰۹/۲۷