بازديد رئیس و اعضای شوراي اسلامی شهر و مديران شهری از بيمارستان های قزوین

به مناسبت گرامیداشت "هفته جهانی حمایت از بیماران کلیوی" علی فرمانی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین، به همراه حسین صلح جو، فاطمه اشدری، قاسم اللهیاری، مهری سادات تقوی، ولی چگینی اعضای شورای اسلامی شهر...

۱۴۰۱/۰۹/۰۱